Bor kod vall de lesso

Riješeno Bor kod vall de lesso

Nekoliko dana nema javne rasvjete u Rovinjskom Selu u ulici Rovinjska

U izradi Nekoliko dana nema javne rasvjete u Rovinjskom Selu u ulici Rovinjska

Pazinska 3 , slabo se prazne kante.

Riješeno Pazinska 3 , slabo se prazne kante.

Autobusna stanica

U izradi Autobusna stanica

Sve pohvale na inicijativi da se parking do 30 min ne plaća

Riješeno Sve pohvale na inicijativi da se parking do 30 min ne plaća

Rato di Ren

Riješeno Rato di Ren

Propali ivičnjaci na kružnom toku ispred markera Špeža

Riješeno Propali ivičnjaci na kružnom toku ispred markera Špeža

Zamjena šahta

U izradi Zamjena šahta

Bespravno kampiranje na Parkiralištu u Cademia ulici

U izradi Bespravno kampiranje na Parkiralištu u Cademia ulici

Molim vas izgradnju ceste na lokaciji "Rato di Ren"

Nerješivo Molim vas izgradnju ceste na lokaciji "Rato di Ren"

Klupice

Riješeno Klupice

Ako možete kontrolirati pješačku zonu ulicu Augusto Ferri

Riješeno Ako možete kontrolirati pješačku zonu ulicu Augusto Ferri

Parking na Monfiorenzu

Riješeno Parking na Monfiorenzu

Devastacija parkića valbruna

Riješeno Devastacija parkića valbruna

Devastacija parkića

U izradi Devastacija parkića

Potrebno vratiti na prvo bitno stanje

Riješeno Potrebno vratiti na prvo bitno stanje

Prijedlog - Ulica Matteo Benussi

Nerješivo Prijedlog - Ulica Matteo Benussi

Pohvale

Riješeno Pohvale

Da li postoji mogućnost da se doda još koja sprava na dječjem igralištu Concetta?

Riješeno Da li postoji mogućnost da se doda još koja sprava na dječjem igralištu Concetta?

Molim vas za popravak oštećenja na cesti u ulici Valsavie ispred kućnog broja 4

U izradi Molim vas za popravak oštećenja na cesti u ulici Valsavie ispred kućnog broja 4

Molimo da se otpili stablo

Nerješivo Molimo da se otpili stablo

Trebalo bi otvoriti Toalet na Montu

Riješeno Trebalo bi otvoriti Toalet na Montu

Još jednom vas molim da pokositi ovu površinu

Riješeno Još jednom vas molim da pokositi ovu površinu

Svakodnevno parkiranje vise vozila i blokiranje prolaza

Riješeno Svakodnevno parkiranje vise vozila i blokiranje prolaza

Prijedlog nove kante

Riješeno Prijedlog nove kante