Prijedlog da se stavi mala kanta na rukometnom pored klupica

Riješeno Prijedlog da se stavi mala kanta na rukometnom pored klupica

Prijedlog riješenja gužvi u ulici M. Garbin

Riješeno Prijedlog riješenja gužvi u ulici M. Garbin

Potreban usporivač na cesti

Riješeno Potreban usporivač na cesti

Prijedlog gradskim službama da se postavi vidljivija vertikalna i horizontalna signalizacija

Riješeno Prijedlog gradskim službama da se postavi vidljivija vertikalna i horizontalna signalizacija

Sugestija signalizacije za usporavanje prometa

Riješeno Sugestija signalizacije za usporavanje prometa

Zabava i rekreacija za cijelu obitelj

Riješeno Zabava i rekreacija za cijelu obitelj

Prijedlog za turistički punkt (Monte)

Riješeno Prijedlog za turistički punkt (Monte)

Prijedlog za parkić na cuvima

Riješeno Prijedlog za parkić na cuvima

Klupa i zaštita od sunca

Riješeno Klupa i zaštita od sunca

Zaključana kanta

Riješeno Zaključana kanta

Prijedlog za jednosmjernu ulicu

Riješeno Prijedlog za jednosmjernu ulicu

Puteljak

Riješeno Puteljak

Fontane pitke vode u gradu

Riješeno Fontane pitke vode u gradu

Sufinanciranje sanacije azbestnih krovova

Riješeno Sufinanciranje sanacije azbestnih krovova

Lift za invalide (more)

Nerješivo Lift za invalide (more)

Potreban nogostup

Riješeno Potreban nogostup

Prijedlog za postavljanje ležećih policajaca

Riješeno Prijedlog za postavljanje ležećih policajaca

Prijedlog za table upozorenja

Riješeno Prijedlog za table upozorenja

Jednosmjerne ulice na Centeneru

Riješeno Jednosmjerne ulice na Centeneru

Postavljanje dodatne sprave

Riješeno Postavljanje dodatne sprave

Prijedlog za riješavanje problema parkinga na nogostupu

Riješeno Prijedlog za riješavanje problema parkinga na nogostupu

Potrebna kanta

Riješeno Potrebna kanta

Prijedlog za sprave u Rv. Selu

Riješeno Prijedlog za sprave u Rv. Selu

Prijedlog sigurnost u prometu

Riješeno Prijedlog sigurnost u prometu