Bespravna gradnja i buka

Riješeno Bespravna gradnja i buka

Zabranu prometa teskih teretnih vozila po tom bijelom putu

Riješeno Zabranu prometa teskih teretnih vozila po tom bijelom putu

Bilo bi dobro postaviti par stupiča

Riješeno Bilo bi dobro postaviti par stupiča

Reklama Admirala

Riješeno Reklama Admirala

Neispravni motor

Riješeno Neispravni motor

Molimo da se riješi problem neispravnog motora u ulici A.Ferri

Riješeno Molimo da se riješi problem neispravnog motora u ulici A.Ferri

Građevinski radovi do kasno navečer 22h

Riješeno Građevinski radovi do kasno navečer 22h

Nepravilno parkiranje

Riješeno Nepravilno parkiranje

Velika reklama

Riješeno Velika reklama

Nelegalno odlagaliste gradjevnog materijala

Riješeno Nelegalno odlagaliste gradjevnog materijala

Krupni otpad

Riješeno Krupni otpad

Nepravilna parkiranja

Riješeno Nepravilna parkiranja

Glomazan otpad

Riješeno Glomazan otpad

Zatvoren protupožarni izlaz u Mercatoru

Riješeno Zatvoren protupožarni izlaz u Mercatoru

Prljava cesta

Riješeno Prljava cesta

Otkaceni transparenti

Riješeno Otkaceni transparenti

Nema svjetla u montalbano ulici

Riješeno Nema svjetla u montalbano ulici

Klima uredaji

Riješeno Klima uredaji

Polomljeno stablo bora

Riješeno Polomljeno stablo bora

Radovi nedjeljom

Riješeno Radovi nedjeljom

Buka nedjeljom

Riješeno Buka nedjeljom

Smece u ulici M Garbin stoji duze vrijeme

Riješeno Smece u ulici M Garbin stoji duze vrijeme

Ne pregledni i opasan prijelaz

Riješeno Ne pregledni i opasan prijelaz

Ulje i javna rasvjeta

Riješeno Ulje i javna rasvjeta

Napušteno vozilo

Riješeno Napušteno vozilo