Background Image

Statistike

3583

Ukupno prijava

99%

Riješenih prijava

167

Intervencija održavanja

62

Prijedloga

Raspodjela prijava

Sljedeći graf prikazuje omjer izmedju vrsta poslova te prikazuje i ukupan broj riješenih prijava.

Poslovi po službama

Svaka prijava ima nadležnu službu koja ju riješava. Slijedi grafički prikaz raspodjele prijava, poslova i prijedloga po službama.

Prijave po kategorijama

Sve prijave imaju barem jednu ili više kategorija u koje spadaju. Na sljedečem grafu prikazuje se postotak prijava, poslova i prijedloga u svkoj kategoriji.

U brojkama

Ukupno prijava Riješenih prijava Prijava ovaj tjedan Prijedloga Prosječno vrijeme riješavanja Poslova održavanja Projekata
3583 3379 6 62 18 dana 167 96

Prijava po službama

Služba Broj prijava Broj prijedloga Broj poslova održavanja Broj projekata
Komunalni Servis Rovinj d.o.o. 1068 11 138 11
Grad Rovinj 999 47 13 47
Komunalni Redari Rovinj 698 1 5 1
Prometni redari Rovinj 558 0 0 0
Odvodnja Rovinj d.o.o. 113 0 0 0
Miramare d.o.o. 97 0 0 0
Lučka Uprava Rovinj 52 0 0 0
Maistra d.d. 37 2 4 2
HEP Rovinj 17 0 0 0
Vatrogasci Jvp Rovinj-Rovigno 13 0 3 0
Vodovod Rovinj 16 0 0 0
Valbruna Sport Rovinj d.o.o. 13 1 1 1
Turistička Zajednica Grada Rovinja 5 2 1 2
Vrtići Neven Rovinj 5 0 0 0
Valalta d.d. 5 0 0 0
Adris Grupa d.d. 2 0 0 0
Parkirališta Rovinj 3 0 0 0
Sportski Savez Grada Rovinja 2 0 0 0
Bolnica Martin Horvat 2 0 0 0
Osnovna škola Jurja Dobrile 1 0 0 0
Rubini d.o.o. 1 0 0 0
Pučko otvoreno učilište 1 0 0 0
Osnovna škola Bernardo Benussi 0 0 0 0
Talijanska srednja škola SMSIR 0 0 0 0
Srednja škola Zvane Črnje 0 0 0 0
Osnovna škola Vladimir Nazor 0 0 0 0
Strukovna škola Eugen Kumičić 0 0 0 0
Muzej 0 0 0 0

Kategorije prijava

Kategorija Broj prijava Broj prijedloga Broj poslova održavanja Broj projekata