Background Image

Statistike

3218

Ukupno prijava

97%

Riješenih prijava

167

Intervencija održavanja

63

Prijedloga

Raspodjela prijava

Sljedeći graf prikazuje omjer izmedju vrsta poslova te prikazuje i ukupan broj riješenih prijava.

Poslovi po službama

Svaka prijava ima nadležnu službu koja ju riješava. Slijedi grafički prikaz raspodjele prijava, poslova i prijedloga po službama.

Prijave po kategorijama

Sve prijave imaju barem jednu ili više kategorija u koje spadaju. Na sljedečem grafu prikazuje se postotak prijava, poslova i prijedloga u svkoj kategoriji.

U brojkama

Ukupno prijava Riješenih prijava Prijava ovaj tjedan Prijedloga Prosječno vrijeme riješavanja Poslova održavanja Projekata
3218 2985 20 63 14 dana 167 96

Prijava po službama

Služba Broj prijava Broj prijedloga Broj poslova održavanja Broj projekata
Komunalni Servis Rovinj d.o.o. 959 11 138 11
Grad Rovinj 928 47 13 47
Komunalni Redari Rovinj 656 1 5 1
Prometni redari Rovinj 518 0 0 0
Odvodnja Rovinj d.o.o. 93 0 0 0
Lučka Uprava Rovinj 50 0 0 0
Maistra d.d. 35 2 4 2
Miramare d.o.o. 21 0 0 0
HEP Rovinj 17 0 0 0
Vatrogasci Jvp Rovinj-Rovigno 13 0 3 0
Valbruna Sport Rovinj d.o.o. 13 1 1 1
Vodovod Rovinj 14 0 0 0
Turistička Zajednica Grada Rovinja 5 2 1 2
Vrtići Neven Rovinj 5 0 0 0
Valalta d.d. 5 0 0 0
Adris Grupa d.d. 2 0 0 0
Parkirališta Rovinj 3 0 0 0
Sportski Savez Grada Rovinja 2 0 0 0
Bolnica Martin Horvat 2 0 0 0
Rubini d.o.o. 1 0 0 0
Pučko otvoreno učilište 1 0 0 0
Osnovna škola Bernardo Benussi 0 0 0 0
Talijanska srednja škola SMSIR 0 0 0 0
Osnovna škola Jurja Dobrile 0 0 0 0
Srednja škola Zvane Črnje 0 0 0 0
Osnovna škola Vladimir Nazor 0 0 0 0
Strukovna škola Eugen Kumičić 0 0 0 0
Muzej 0 0 0 0

Kategorije prijava

Kategorija Broj prijava Broj prijedloga Broj poslova održavanja Broj projekata