Background Image

Statistike

6622

Ukupno prijava

98%

Riješenih prijava

168

Intervencija održavanja

67

Prijedloga

Raspodjela prijava

Sljedeći graf prikazuje omjer izmedju vrsta poslova te prikazuje i ukupan broj riješenih prijava.

Poslovi po službama

Svaka prijava ima nadležnu službu koja ju riješava. Slijedi grafički prikaz raspodjele prijava, poslova i prijedloga po službama.

Prijave po kategorijama

Sve prijave imaju barem jednu ili više kategorija u koje spadaju. Na sljedečem grafu prikazuje se postotak prijava, poslova i prijedloga u svkoj kategoriji.

U brojkama

Ukupno prijava Riješenih prijava Prijava ovaj tjedan Prijedloga Prosječno vrijeme riješavanja Poslova održavanja Projekata
6622 6257 12 67 14 dana 168 132

Prijava po službama

Služba Broj prijava Broj prijedloga Broj poslova održavanja Broj projekata
Komunalni Servis Rovinj d.o.o. 1872 12 138 12
Grad Rovinj 1394 49 13 49
Komunalni Redari Rovinj 1257 3 5 3
Prometni redari Rovinj 812 0 0 0
Miramare d.o.o. 467 0 0 0
Komunalni redari - tim3 237 0 0 0
Komunalni redari - promet 183 0 0 0
Odvodnja Rovinj d.o.o. 156 0 1 0
Komunalni redari - tim2 116 0 0 0
Lučka Uprava Rovinj 97 0 0 0
Maistra d.d. 52 2 4 2
Komunalni redari - tim1 40 0 0 0
Vodovod Rovinj 34 0 0 0
Valbruna Sport Rovinj d.o.o. 25 1 1 1
HEP Rovinj 19 0 0 0
Vatrogasci Jvp Rovinj-Rovigno 15 0 3 0
Turistička Zajednica Grada Rovinja 10 2 1 2
Adris Grupa d.d. 5 0 0 0
Rubini d.o.o. 7 0 0 0
Valalta d.d. 5 0 0 0
Vrtići Neven Rovinj 5 0 0 0
Bolnica Martin Horvat 4 0 0 0
Sportski Savez Grada Rovinja 2 0 0 0
Pučko otvoreno učilište 3 0 0 0
Parkirališta Rovinj 3 0 0 0
Osnovna škola Jurja Dobrile 1 0 0 0
Osnovna škola Bernardo Benussi 0 0 0 0
Talijanska srednja škola SMSIR 0 0 0 0
Srednja škola Zvane Črnje 0 0 0 0
Strukovna škola Eugen Kumičić 0 0 0 0
Muzej 0 0 0 0
Osnovna škola Vladimir Nazor 0 0 0 0

Kategorije prijava

Kategorija Broj prijava Broj prijedloga Broj poslova održavanja Broj projekata