Background Image

Statistike

5416

Ukupno prijava

99%

Riješenih prijava

168

Intervencija održavanja

67

Prijedloga

Raspodjela prijava

Sljedeći graf prikazuje omjer izmedju vrsta poslova te prikazuje i ukupan broj riješenih prijava.

Poslovi po službama

Svaka prijava ima nadležnu službu koja ju riješava. Slijedi grafički prikaz raspodjele prijava, poslova i prijedloga po službama.

Prijave po kategorijama

Sve prijave imaju barem jednu ili više kategorija u koje spadaju. Na sljedečem grafu prikazuje se postotak prijava, poslova i prijedloga u svkoj kategoriji.

U brojkama

Ukupno prijava Riješenih prijava Prijava ovaj tjedan Prijedloga Prosječno vrijeme riješavanja Poslova održavanja Projekata
5416 5134 21 67 15 dana 168 132

Prijava po službama

Služba Broj prijava Broj prijedloga Broj poslova održavanja Broj projekata
Komunalni Servis Rovinj d.o.o. 1642 12 138 12
Grad Rovinj 1242 49 13 49
Komunalni Redari Rovinj 976 3 5 3
Prometni redari Rovinj 715 0 0 0
Miramare d.o.o. 325 0 0 0
Odvodnja Rovinj d.o.o. 139 0 1 0
Komunalni redari - tim3 135 0 0 0
Komunalni redari - promet 95 0 0 0
Lučka Uprava Rovinj 78 0 0 0
Komunalni redari - tim2 56 0 0 0
Maistra d.d. 46 2 4 2
Komunalni redari - tim1 37 0 0 0
Vodovod Rovinj 30 0 0 0
Valbruna Sport Rovinj d.o.o. 23 1 1 1
HEP Rovinj 19 0 0 0
Vatrogasci Jvp Rovinj-Rovigno 15 0 3 0
Turistička Zajednica Grada Rovinja 8 2 1 2
Rubini d.o.o. 6 0 0 0
Vrtići Neven Rovinj 5 0 0 0
Valalta d.d. 5 0 0 0
Adris Grupa d.d. 2 0 0 0
Parkirališta Rovinj 3 0 0 0
Sportski Savez Grada Rovinja 2 0 0 0
Bolnica Martin Horvat 3 0 0 0
Osnovna škola Jurja Dobrile 1 0 0 0
Pučko otvoreno učilište 1 0 0 0
Osnovna škola Bernardo Benussi 0 0 0 0
Talijanska srednja škola SMSIR 0 0 0 0
Osnovna škola Vladimir Nazor 0 0 0 0
Strukovna škola Eugen Kumičić 0 0 0 0
Muzej 0 0 0 0
Srednja škola Zvane Črnje 0 0 0 0

Kategorije prijava

Kategorija Broj prijava Broj prijedloga Broj poslova održavanja Broj projekata