Background Image

Statistike

3680

Ukupno prijava

99%

Riješenih prijava

167

Intervencija održavanja

62

Prijedloga

Raspodjela prijava

Sljedeći graf prikazuje omjer izmedju vrsta poslova te prikazuje i ukupan broj riješenih prijava.

Poslovi po službama

Svaka prijava ima nadležnu službu koja ju riješava. Slijedi grafički prikaz raspodjele prijava, poslova i prijedloga po službama.

Prijave po kategorijama

Sve prijave imaju barem jednu ili više kategorija u koje spadaju. Na sljedečem grafu prikazuje se postotak prijava, poslova i prijedloga u svkoj kategoriji.

U brojkama

Ukupno prijava Riješenih prijava Prijava ovaj tjedan Prijedloga Prosječno vrijeme riješavanja Poslova održavanja Projekata
3680 3459 17 62 18 dana 167 96

Prijava po službama

Služba Broj prijava Broj prijedloga Broj poslova održavanja Broj projekata
Komunalni Servis Rovinj d.o.o. 1099 11 138 11
Grad Rovinj 1007 47 13 47
Komunalni Redari Rovinj 721 1 5 1
Prometni redari Rovinj 563 0 0 0
Odvodnja Rovinj d.o.o. 115 0 0 0
Miramare d.o.o. 108 0 0 0
Lučka Uprava Rovinj 53 0 0 0
Maistra d.d. 37 2 4 2
HEP Rovinj 17 0 0 0
Vodovod Rovinj 16 0 0 0
Vatrogasci Jvp Rovinj-Rovigno 13 0 3 0
Valbruna Sport Rovinj d.o.o. 13 1 1 1
Turistička Zajednica Grada Rovinja 5 2 1 2
Komunalni redari - tim1 7 0 0 0
Valalta d.d. 5 0 0 0
Vrtići Neven Rovinj 5 0 0 0
Adris Grupa d.d. 2 0 0 0
Komunalni redari - tim3 4 0 0 0
Parkirališta Rovinj 3 0 0 0
Rubini d.o.o. 2 0 0 0
Sportski Savez Grada Rovinja 2 0 0 0
Bolnica Martin Horvat 2 0 0 0
Komunalni redari - tim2 1 0 0 0
Osnovna škola Jurja Dobrile 1 0 0 0
Pučko otvoreno učilište 1 0 0 0
Komunalni redari - promet 1 0 0 0
Osnovna škola Bernardo Benussi 0 0 0 0
Talijanska srednja škola SMSIR 0 0 0 0
Srednja škola Zvane Črnje 0 0 0 0
Osnovna škola Vladimir Nazor 0 0 0 0
Strukovna škola Eugen Kumičić 0 0 0 0
Muzej 0 0 0 0

Kategorije prijava

Kategorija Broj prijava Broj prijedloga Broj poslova održavanja Broj projekata