Background Image

Statistike

4210

Ukupno prijava

98%

Riješenih prijava

168

Intervencija održavanja

66

Prijedloga

Raspodjela prijava

Sljedeći graf prikazuje omjer izmedju vrsta poslova te prikazuje i ukupan broj riješenih prijava.

Poslovi po službama

Svaka prijava ima nadležnu službu koja ju riješava. Slijedi grafički prikaz raspodjele prijava, poslova i prijedloga po službama.

Prijave po kategorijama

Sve prijave imaju barem jednu ili više kategorija u koje spadaju. Na sljedečem grafu prikazuje se postotak prijava, poslova i prijedloga u svkoj kategoriji.

U brojkama

Ukupno prijava Riješenih prijava Prijava ovaj tjedan Prijedloga Prosječno vrijeme riješavanja Poslova održavanja Projekata
4210 3956 12 66 16 dana 168 130

Prijava po službama

Služba Broj prijava Broj prijedloga Broj poslova održavanja Broj projekata
Komunalni Servis Rovinj d.o.o. 1269 11 138 11
Grad Rovinj 1074 49 13 49
Komunalni Redari Rovinj 801 3 5 3
Prometni redari Rovinj 606 0 0 0
Miramare d.o.o. 153 0 0 0
Odvodnja Rovinj d.o.o. 126 0 1 0
Lučka Uprava Rovinj 62 0 0 0
Maistra d.d. 38 2 4 2
Komunalni redari - tim3 43 0 0 0
Komunalni redari - promet 35 0 0 0
Vodovod Rovinj 21 0 0 0
Valbruna Sport Rovinj d.o.o. 16 1 1 1
Komunalni redari - tim1 19 0 0 0
HEP Rovinj 17 0 0 0
Vatrogasci Jvp Rovinj-Rovigno 14 0 3 0
Komunalni redari - tim2 16 0 0 0
Turistička Zajednica Grada Rovinja 5 2 1 2
Valalta d.d. 5 0 0 0
Vrtići Neven Rovinj 5 0 0 0
Adris Grupa d.d. 2 0 0 0
Sportski Savez Grada Rovinja 2 0 0 0
Parkirališta Rovinj 3 0 0 0
Bolnica Martin Horvat 2 0 0 0
Rubini d.o.o. 2 0 0 0
Osnovna škola Jurja Dobrile 1 0 0 0
Pučko otvoreno učilište 1 0 0 0
Osnovna škola Bernardo Benussi 0 0 0 0
Talijanska srednja škola SMSIR 0 0 0 0
Srednja škola Zvane Črnje 0 0 0 0
Osnovna škola Vladimir Nazor 0 0 0 0
Strukovna škola Eugen Kumičić 0 0 0 0
Muzej 0 0 0 0

Kategorije prijava

Kategorija Broj prijava Broj prijedloga Broj poslova održavanja Broj projekata