Background Image

Statistike

2895

Ukupno prijava

97%

Riješenih prijava

167

Intervencija održavanja

61

Prijedloga

Raspodjela prijava

Sljedeći graf prikazuje omjer izmedju vrsta poslova te prikazuje i ukupan broj riješenih prijava.

Poslovi po službama

Svaka prijava ima nadležnu službu koja ju riješava. Slijedi grafički prikaz raspodjele prijava, poslova i prijedloga po službama.

Prijave po kategorijama

Sve prijave imaju barem jednu ili više kategorija u koje spadaju. Na sljedečem grafu prikazuje se postotak prijava, poslova i prijedloga u svkoj kategoriji.

U brojkama

Ukupno prijava Riješenih prijava Prijava ovaj tjedan Prijedloga Prosječno vrijeme riješavanja Poslova održavanja Projekata
2895 2696 34 61 15 dana 167 96

Prijava po službama

Služba Broj prijava Broj prijedloga Broj poslova održavanja Broj projekata
Komunalni Servis Rovinj d.o.o. 882 11 138 11
Grad Rovinj 874 46 13 46
Komunalni Redari Rovinj 578 1 5 1
Prometni redari Rovinj 446 0 0 0
Odvodnja Rovinj d.o.o. 82 0 0 0
Lučka Uprava Rovinj 44 0 0 0
Maistra d.d. 31 2 4 2
HEP Rovinj 16 0 0 0
Valbruna Sport Rovinj d.o.o. 13 1 1 1
Vatrogasci Jvp Rovinj-Rovigno 12 0 3 0
Vodovod Rovinj 12 0 0 0
Turistička Zajednica Grada Rovinja 5 2 1 2
Vrtići Neven Rovinj 5 0 0 0
Valalta d.d. 5 0 0 0
Adris Grupa d.d. 2 0 0 0
Parkirališta Rovinj 3 0 0 0
Bolnica Martin Horvat 2 0 0 0
Sportski Savez Grada Rovinja 2 0 0 0
Pučko otvoreno učilište 1 0 0 0
Rubini d.o.o. 1 0 0 0
Osnovna škola Vladimir Nazor 0 0 0 0
Srednja škola Zvane Črnje 0 0 0 0
Osnovna škola Jurja Dobrile 0 0 0 0
Talijanska srednja škola SMSIR 0 0 0 0
Osnovna škola Bernardo Benussi 0 0 0 0
Muzej 0 0 0 0
Strukovna škola Eugen Kumičić 0 0 0 0

Kategorije prijava

Kategorija Broj prijava Broj prijedloga Broj poslova održavanja Broj projekata