Background Image

Statistike

5910

Ukupno prijava

98%

Riješenih prijava

168

Intervencija održavanja

67

Prijedloga

Raspodjela prijava

Sljedeći graf prikazuje omjer izmedju vrsta poslova te prikazuje i ukupan broj riješenih prijava.

Poslovi po službama

Svaka prijava ima nadležnu službu koja ju riješava. Slijedi grafički prikaz raspodjele prijava, poslova i prijedloga po službama.

Prijave po kategorijama

Sve prijave imaju barem jednu ili više kategorija u koje spadaju. Na sljedečem grafu prikazuje se postotak prijava, poslova i prijedloga u svkoj kategoriji.

U brojkama

Ukupno prijava Riješenih prijava Prijava ovaj tjedan Prijedloga Prosječno vrijeme riješavanja Poslova održavanja Projekata
5910 5582 31 67 14 dana 168 132

Prijava po službama

Služba Broj prijava Broj prijedloga Broj poslova održavanja Broj projekata
Komunalni Servis Rovinj d.o.o. 1756 12 138 12
Grad Rovinj 1305 49 13 49
Komunalni Redari Rovinj 1051 3 5 3
Prometni redari Rovinj 762 0 0 0
Miramare d.o.o. 413 0 0 0
Komunalni redari - tim3 175 0 0 0
Odvodnja Rovinj d.o.o. 146 0 1 0
Komunalni redari - promet 121 0 0 0
Lučka Uprava Rovinj 81 0 0 0
Komunalni redari - tim2 73 0 0 0
Maistra d.d. 50 2 4 2
Komunalni redari - tim1 37 0 0 0
Vodovod Rovinj 31 0 0 0
Valbruna Sport Rovinj d.o.o. 25 1 1 1
HEP Rovinj 19 0 0 0
Vatrogasci Jvp Rovinj-Rovigno 15 0 3 0
Turistička Zajednica Grada Rovinja 9 2 1 2
Rubini d.o.o. 6 0 0 0
Vrtići Neven Rovinj 5 0 0 0
Adris Grupa d.d. 3 0 0 0
Valalta d.d. 5 0 0 0
Bolnica Martin Horvat 4 0 0 0
Parkirališta Rovinj 3 0 0 0
Sportski Savez Grada Rovinja 2 0 0 0
Pučko otvoreno učilište 2 0 0 0
Osnovna škola Jurja Dobrile 1 0 0 0
Osnovna škola Bernardo Benussi 0 0 0 0
Talijanska srednja škola SMSIR 0 0 0 0
Osnovna škola Vladimir Nazor 0 0 0 0
Strukovna škola Eugen Kumičić 0 0 0 0
Muzej 0 0 0 0
Srednja škola Zvane Črnje 0 0 0 0

Kategorije prijava

Kategorija Broj prijava Broj prijedloga Broj poslova održavanja Broj projekata