Background Image

Statistike

2350

Ukupno prijava

98%

Riješenih prijava

167

Intervencija održavanja

61

Prijedloga

Raspodjela prijava

Sljedeći graf prikazuje omjer izmedju vrsta poslova te prikazuje i ukupan broj riješenih prijava.

Poslovi po službama

Svaka prijava ima nadležnu službu koja ju riješava. Slijedi grafički prikaz raspodjele prijava, poslova i prijedloga po službama.

Prijave po kategorijama

Sve prijave imaju barem jednu ili više kategorija u koje spadaju. Na sljedečem grafu prikazuje se postotak prijava, poslova i prijedloga u svkoj kategoriji.

U brojkama

Ukupno prijava Riješenih prijava Prijava ovaj tjedan Prijedloga Prosječno vrijeme riješavanja Poslova održavanja Projekata
2350 2184 8 61 17 dana 167 96

Prijava po službama

Služba Broj prijava Broj prijedloga Broj poslova održavanja Broj projekata
Komunalni Servis Rovinj d.o.o. 713 11 138 11
Grad Rovinj 774 46 13 46
Komunalni Redari Rovinj 420 1 5 1
Prometni redari Rovinj 347 0 0 0
Odvodnja Rovinj d.o.o. 53 0 0 0
Lučka Uprava Rovinj 37 0 0 0
Maistra d.d. 26 2 4 2
HEP Rovinj 15 0 0 0
Valbruna Sport Rovinj d.o.o. 12 1 1 1
Vatrogasci Jvp Rovinj-Rovigno 11 0 3 0
Turistička Zajednica Grada Rovinja 5 2 1 2
Vodovod Rovinj 8 0 0 0
Vrtići Neven Rovinj 5 0 0 0
Valalta d.d. 5 0 0 0
Adris Grupa d.d. 1 0 0 0
Parkirališta Rovinj 3 0 0 0
Sportski Savez Grada Rovinja 2 0 0 0
Rubini d.o.o. 1 0 0 0
Bolnica Martin Horvat 1 0 0 0
Osnovna škola Bernardo Benussi 0 0 0 0
Talijanska srednja škola SMSIR 0 0 0 0
Osnovna škola Jurja Dobrile 0 0 0 0
Srednja škola Zvane Črnje 0 0 0 0
Osnovna škola Vladimir Nazor 0 0 0 0
Strukovna škola Eugen Kumičić 0 0 0 0
Muzej 0 0 0 0
Pučko otvoreno učilište 0 0 0 0

Kategorije prijava

Kategorija Broj prijava Broj prijedloga Broj poslova održavanja Broj projekata