Background Image

Statistike

4523

Ukupno prijava

99%

Riješenih prijava

168

Intervencija održavanja

67

Prijedloga

Raspodjela prijava

Sljedeći graf prikazuje omjer izmedju vrsta poslova te prikazuje i ukupan broj riješenih prijava.

Poslovi po službama

Svaka prijava ima nadležnu službu koja ju riješava. Slijedi grafički prikaz raspodjele prijava, poslova i prijedloga po službama.

Prijave po kategorijama

Sve prijave imaju barem jednu ili više kategorija u koje spadaju. Na sljedečem grafu prikazuje se postotak prijava, poslova i prijedloga u svkoj kategoriji.

U brojkama

Ukupno prijava Riješenih prijava Prijava ovaj tjedan Prijedloga Prosječno vrijeme riješavanja Poslova održavanja Projekata
4523 4263 12 67 16 dana 168 132

Prijava po službama

Služba Broj prijava Broj prijedloga Broj poslova održavanja Broj projekata
Komunalni Servis Rovinj d.o.o. 1359 12 138 12
Grad Rovinj 1135 49 13 49
Komunalni Redari Rovinj 828 3 5 3
Prometni redari Rovinj 621 0 0 0
Miramare d.o.o. 238 0 0 0
Odvodnja Rovinj d.o.o. 131 0 1 0
Komunalni redari - tim3 70 0 0 0
Lučka Uprava Rovinj 64 0 0 0
Komunalni redari - promet 48 0 0 0
Maistra d.d. 39 2 4 2
Komunalni redari - tim2 31 0 0 0
Vodovod Rovinj 24 0 0 0
Komunalni redari - tim1 24 0 0 0
Valbruna Sport Rovinj d.o.o. 16 1 1 1
Vatrogasci Jvp Rovinj-Rovigno 14 0 3 0
HEP Rovinj 17 0 0 0
Turistička Zajednica Grada Rovinja 5 2 1 2
Valalta d.d. 5 0 0 0
Vrtići Neven Rovinj 5 0 0 0
Adris Grupa d.d. 2 0 0 0
Rubini d.o.o. 3 0 0 0
Sportski Savez Grada Rovinja 2 0 0 0
Parkirališta Rovinj 3 0 0 0
Bolnica Martin Horvat 2 0 0 0
Osnovna škola Jurja Dobrile 1 0 0 0
Pučko otvoreno učilište 1 0 0 0
Osnovna škola Bernardo Benussi 0 0 0 0
Talijanska srednja škola SMSIR 0 0 0 0
Osnovna škola Vladimir Nazor 0 0 0 0
Strukovna škola Eugen Kumičić 0 0 0 0
Muzej 0 0 0 0
Srednja škola Zvane Črnje 0 0 0 0

Kategorije prijava

Kategorija Broj prijava Broj prijedloga Broj poslova održavanja Broj projekata