Background Image

Statistike

3948

Ukupno prijava

98%

Riješenih prijava

167

Intervencija održavanja

62

Prijedloga

Raspodjela prijava

Sljedeći graf prikazuje omjer izmedju vrsta poslova te prikazuje i ukupan broj riješenih prijava.

Poslovi po službama

Svaka prijava ima nadležnu službu koja ju riješava. Slijedi grafički prikaz raspodjele prijava, poslova i prijedloga po službama.

Prijave po kategorijama

Sve prijave imaju barem jednu ili više kategorija u koje spadaju. Na sljedečem grafu prikazuje se postotak prijava, poslova i prijedloga u svkoj kategoriji.

U brojkama

Ukupno prijava Riješenih prijava Prijava ovaj tjedan Prijedloga Prosječno vrijeme riješavanja Poslova održavanja Projekata
3948 3694 33 62 17 dana 167 96

Prijava po službama

Služba Broj prijava Broj prijedloga Broj poslova održavanja Broj projekata
Komunalni Servis Rovinj d.o.o. 1187 11 138 11
Grad Rovinj 1044 47 13 47
Komunalni Redari Rovinj 761 1 5 1
Prometni redari Rovinj 591 0 0 0
Miramare d.o.o. 124 0 0 0
Odvodnja Rovinj d.o.o. 121 0 0 0
Lučka Uprava Rovinj 57 0 0 0
Maistra d.d. 38 2 4 2
Komunalni redari - tim3 26 0 0 0
Valbruna Sport Rovinj d.o.o. 15 1 1 1
Vodovod Rovinj 17 0 0 0
HEP Rovinj 17 0 0 0
Vatrogasci Jvp Rovinj-Rovigno 13 0 3 0
Komunalni redari - promet 14 0 0 0
Komunalni redari - tim2 12 0 0 0
Komunalni redari - tim1 10 0 0 0
Turistička Zajednica Grada Rovinja 5 2 1 2
Vrtići Neven Rovinj 5 0 0 0
Valalta d.d. 5 0 0 0
Adris Grupa d.d. 2 0 0 0
Parkirališta Rovinj 3 0 0 0
Rubini d.o.o. 2 0 0 0
Sportski Savez Grada Rovinja 2 0 0 0
Bolnica Martin Horvat 2 0 0 0
Pučko otvoreno učilište 1 0 0 0
Osnovna škola Jurja Dobrile 1 0 0 0
Talijanska srednja škola SMSIR 0 0 0 0
Srednja škola Zvane Črnje 0 0 0 0
Osnovna škola Vladimir Nazor 0 0 0 0
Strukovna škola Eugen Kumičić 0 0 0 0
Muzej 0 0 0 0
Osnovna škola Bernardo Benussi 0 0 0 0

Kategorije prijava

Kategorija Broj prijava Broj prijedloga Broj poslova održavanja Broj projekata
projekti 0 0 0 0
održavanje 0 0 0 0