Cesta prema polari, ne radi javna rasvijeta

U izradi Cesta prema polari, ne radi javna rasvijeta

Parking valdibora javna rasvijeta

U izradi Parking valdibora javna rasvijeta

Obala palih boraca javna rasvijeta

U izradi Obala palih boraca javna rasvijeta

Motori a. Ferri

Riješeno Motori a. Ferri

Cesta Polari-Villas

Riješeno Cesta Polari-Villas

Ovaj ležeći ispred zatvorenog Steel bara samo ometa i zadržava promet pa bi ga trebalo maknuti

Riješeno Ovaj ležeći ispred zatvorenog Steel bara samo ometa i zadržava promet pa bi ga trebalo maknuti

Bacaju fekalije

Riješeno Bacaju fekalije

Ulaz na rukometno igralište, velika nezaštićena rupa

Riješeno Ulaz na rukometno igralište, velika nezaštićena rupa

Molim vas da provjerite dali se u kampu Polari pridržavaju sjedećih mjesta

Nerješivo Molim vas da provjerite dali se u kampu Polari pridržavaju sjedećih mjesta

Potrebno zamjeniti ulica De Amicis 7

Riješeno Potrebno zamjeniti ulica De Amicis 7

Potrebno je pokositi travu i zivicu radi preglednosti na cesti za Mondelaco,san Pruti i Marboi

Riješeno Potrebno je pokositi travu i zivicu radi preglednosti na cesti za Mondelaco,san Pruti i Marboi

Potrebno vratiti kante

Riješeno Potrebno vratiti kante

Psi u skate-parku

U izradi Psi u skate-parku

Kada se misli nešto poduzeti u vezi električnih romobila

Riješeno Kada se misli nešto poduzeti u vezi električnih romobila

Kako je moguće da se ova tabela nalazi ovdje?

Riješeno Kako je moguće da se ova tabela nalazi ovdje?

Obala Palih Boraca ne radi rasvijeta

U izradi Obala Palih Boraca ne radi rasvijeta

Nakon završetka asfaltiranja ulice Eugena Kumičića ostao je materijal kojeg treba pokupiti

Riješeno Nakon završetka asfaltiranja ulice Eugena Kumičića ostao je materijal kojeg treba pokupiti

Žalosno je da mi, kao grad sporta i rekreacije, nemamo staze za bicikliste

Riješeno Žalosno je da mi, kao grad sporta i rekreacije, nemamo staze za bicikliste

Potrebno staviti lazna jaja

Riješeno Potrebno staviti lazna jaja

Šta se dešava sa ovim gradom?

Riješeno Šta se dešava sa ovim gradom?

Parkiran vise sati..ometa promet

Riješeno Parkiran vise sati..ometa promet

Danas oko 1 h popodne zagađeno je more na ulazu u luku

U izradi Danas oko 1 h popodne zagađeno je more na ulazu u luku

Veliki problem je gdje da vozim bicikl

Riješeno Veliki problem je gdje da vozim bicikl

Parkiralište postaje odlagalište smeća

Primljeno Parkiralište postaje odlagalište smeća

Poštovani, kada je u plana sanacija puta za Štanjeru?

Riješeno Poštovani, kada je u plana sanacija puta za Štanjeru?