Uginula kornjača

Riješeno Uginula kornjača

Potrebno uredit nekretninu na punti

Riješeno Potrebno uredit nekretninu na punti

Da li je ovo podrucje predviđeno za “zeleni” otpad

U fazi razmatranja Da li je ovo podrucje predviđeno za “zeleni” otpad

Prepravit tablu

Riješeno Prepravit tablu

Razbijena stakla na rukometnom

Riješeno Razbijena stakla na rukometnom

Skela smeta

Riješeno Skela smeta

Ovako izgleda bivše skladište na Lamanovi. Ruglo usred grada

Riješeno Ovako izgleda bivše skladište na Lamanovi. Ruglo usred grada

Javna rasvjeta

Riješeno Javna rasvjeta

Javna rasvjeta

Riješeno Javna rasvjeta

U fazi provjere

Riješeno U fazi provjere

Gradevinski materijal na cesti

Riješeno Gradevinski materijal na cesti

Opasno parkiranje na cesti (vajk tako)

Riješeno Opasno parkiranje na cesti (vajk tako)

Treba pokupit staklo

Riješeno Treba pokupit staklo

Krupni otpad

Riješeno Krupni otpad

Rasvjeta na molu Villas Rubina

Riješeno Rasvjeta na molu Villas Rubina

Oglasi na rasvjetnim stupovima

Riješeno Oglasi na rasvjetnim stupovima

Kontrola psa

Riješeno Kontrola psa

Prijedlog fontana

Nerješivo Prijedlog fontana

Ne radi javna rasvjeta

Riješeno Ne radi javna rasvjeta

Bučan šaht

Primljeno Bučan šaht

Neizdrziv smrad iz sifona

Riješeno Neizdrziv smrad iz sifona

Krivo postavljen znak

Riješeno Krivo postavljen znak

Javna rasvjeta

Riješeno Javna rasvjeta

Odrzavanje puta

Riješeno Odrzavanje puta

Gradevinski otpad

Riješeno Gradevinski otpad