Kako bismo vam omogućili najbolji korisnički doživljaj i funkcionalnost ova internetska stranica upotrebljava kolačiće (cookies). Nastavak služenja ovom internetskom stranicom znači da se slažete s upotrebom kolačića Više o kolačićima


Statistike

Pristiglih prijava
%
Riješenih prijava
Projekta
Održavanja

Prijave po službama

Svaka prijava ima nadležnu službu koja ju riješava. Slijedi grafički prikaz raspodjele prijava po službama.

Služba Prijava Riješenih Prijedloga Održavanja Projekata Rok riješavanja
Adris Grupa d.d. 5 100% 0 0 0 0 dana
Bolnica Martin Horvat 4 100% 0 0 0 0 dana
Grad Rovinj 1448 99% 49 13 49 18 dana
HEP Rovinj 20 100% 0 0 0 0 dana
Komunalni Redari Rovinj 1394 99% 0 3 3 5 dana
Komunalni redari - tim1 44 98% 0 0 0 9 dana
Komunalni redari - tim2 137 97% 0 0 0 8 dana
Komunalni redari - tim3 278 99% 0 0 0 6 dana
Komunalni Servis Rovinj d.o.o. 1992 100% 12 138 12 1 dana
Lučka Uprava Rovinj 103 99% 0 0 0 5 dana
Maistra d.d. 54 100% 2 4 2 0 dana
Miramare d.o.o. 526 99% 0 0 0 7 dana
Muzej 0 0% 0 0 0 0 dana
Odvodnja Rovinj d.o.o. 162 100% 0 1 0 3 dana
Osnovna škola Bernardo Benussi 0 0% 0 0 0 0 dana
Osnovna škola Jurja Dobrile 1 100% 0 0 0 0 dana
Osnovna škola Vladimir Nazor 0 0% 0 0 0 0 dana
Parkirališta Rovinj 4 100% 0 0 0 1 dana
Prometni redari Rovinj 841 100% 0 0 0 6 dana
Prometni redari - tim1 18 44% 0 0 0 7 dana
Pučko otvoreno učilište 4 100% 0 0 0 2 dana
Rubini d.o.o. 7 100% 0 0 0 0 dana
Sportski Savez Grada Rovinja 2 100% 0 0 0 0 dana
Srednja škola Zvane Črnje 0 0% 0 0 0 0 dana
Strukovna škola Eugen Kumičić 0 0% 0 0 0 0 dana
Talijanska srednja škola SMSIR 0 0% 0 0 0 0 dana
Turistička Zajednica Grada Rovinja 10 100% 2 1 2 0 dana
Valalta d.d. 5 100% 0 0 0 0 dana
Valbruna Sport Rovinj d.o.o. 31 100% 1 1 1 50 dana
Vatrogasci Jvp Rovinj-Rovigno 15 100% 0 3 0 0 dana
Vodovod Rovinj 35 100% 0 0 0 0 dana
Vrtići Neven Rovinj 5 100% 0 0 0 0 dana

Preuzmi aplikaciju

Aplikacija potpuno je besplatna, anonimna i sigurna za korištenje. Dostupna je za Android i Apple iOS uređaje te omogućava puno lakše slanje i pregled vlasitih prijava.

App Store Play Store