Smeće

Tekst prijave

Smeće se gomila danima. PODUZMITE NEŠTO. OSLOBODITE STANARE OVIH KANTI, PREMJESTITE IH KOD GIANNINA!!!!!!!!!

Lokacija

  1. Komunalni Servis Rovinj d.o.o.
    Komunalni Servis Rovinj d.o.o.21. travnja 2023. 12:39

    Upozorimo korisnika.