Razmišljate

Tekst prijave

Poštovani, Razmišljate li o proširenju parking-mjesta na Valdibori? Mislite li uopće to realizirati, uzimajući u obzir potrebe korisnika? Iz auta se jedva izlazi i često na svom autu nađem novo oštećenje na vratima jer je zaista preusko. Mogu li se vama obratiti za nadoknadu štete? Na kraju krajeva, taj parking plaćam vama. Stoga, vi biste trebali i osigurati sigurnost automobila. Automobili na cesti su sve veći, pa tome treba prilagoditi i infrastrukturu, zar ne? Odreknite se zarade 10-20 parking mjesta i proširite parkinge na zadovoljstvo svih korisnika, i domaćih i stranih. Unaprijed zahvaljujem na odgovorima na moja pitanja. Građanka Rovinja

Lokacija

  1. Komunalni Servis Rovinj d.o.o.
    Komunalni Servis Rovinj d.o.o.14. travnja 2023. 09:42

    Hvala Vam na opasci. Razmotrimo.