Prenatrpani

Tekst prijave

Prenatrpani stolovi smetaju u prolazu, turističkivodiči se tu zaustavljaju, kolica se parkiraju uz taj stol, ponekad i bicikle, nemogućnost prolaska za starije(kao ja) , preuski prolaz… stol na uglu maknuti zbog nesmetanog prolaska i zaustavljanja turista. Ljudi sa biciklom ili vrećom na ledima ne mogu proći lagano..

Lokacija

  1. Komunalni redari - tim2
    Komunalni redari - tim211. lipnja 2024. 20:02

    Kontroliramo.

  2. Prijavitelj
    Prijavitelj12. lipnja 2024. 12:55

    Još gore je. Kolica dječija na putu, i vozila za breke… više puta dnevno. Prolaz blokiran…