Podizanje

Tekst prijave

DA LI JE MOGUĆE DA STE STVARNO TAKVI I DA ĆETE PODIĆI CIJENU PRIKUPLJANJA SMEĆA ZA KUĆANSTVA I MALE IZNAJMLJIVAČE ZA 75%?? Da li vidite kako je teško običnim obiteljima živjeti u Rovinju?? Ogromni su troškovi života, kao da namjerno želite potjerati domicilno stanovništvo. Lako je kada Maistra ili druge firme plaćaju smještaj pa i ostale troškove, ali šta je sa nama koji radimo za normalne plaće, želimo ostati ovdje i imati djecu? Ovo nam nikako ne pomaže. Javna savjetovanja su mazanje očiju i vi to činite samo jer morate, ne zanima vas naše mišljenje.

Lokacija

  1. Komunalni Servis Rovinj d.o.o.
    Komunalni Servis Rovinj d.o.o.13. ožujka 2023. 13:12

    Poštovani, cijena za količinu predanog miješanog komunalnog otpada povećana je ravnomjerno svim kategorijama korisnika u iznosu od 0,01 € po litri (varijabilni dio (C)) zbog povećanja cijene prijevoza, obrade i zbrinjavanja komunalnog otpada na ŽCGO Kaštijun. Fiksni dio (CMJU) ostao je nepromijenjen.