Ovaj

Tekst prijave

Ovaj odvodni šaht je pun kamenja, skkoro do vrha. Počistite inače će se zatrpati do vrha. Kamenje dolazi iz nepopločenog djela obližnjeg parkinga i otoka za odvajanje otpada, nakon prolaza auta, ljudi, bicikla i motora. Tu je i neki skuter bez registracije koji mjesecima stoji na prolazu oko zgrade na br. 1. Možete to riješiti, hvala.

Lokacija

  1. Odvodnja Rovinj d.o.o.
    Odvodnja Rovinj d.o.o.6. ožujka 2023. 09:15

    Pokušamo. Hvala.