Niti

Tekst prijave

Niti 200m od lokacije rušenja imate 2 nove bespravne gradnje. Sramota da nisu zaustavljene prilikom akcije.

Lokacija

  1. Komunalni redari - tim3
    Komunalni redari - tim313. ožujka 2023. 07:06

    Provjerimo