Kamenje

Tekst prijave

Kamenje od gradilišta već mjesecima odloženo u dječjem igralištu u Boriku Miroslava Krleže. Molimo upozoriti investitora.

Lokacija

  1. Komunalni redari - tim2
    Komunalni redari - tim219. svibnja 2024. 16:39

    Hvala na obavijesti , poduzmemo mjere da se riješi.