Još

Tekst prijave

Još nije riješeno, tko je odobrio radove i tko je izvođač radova. Lokacija Angelini 4.

Lokacija

  1. Komunalni Redari Rovinj
    Komunalni Redari Rovinj7. lipnja 2024. 08:56

    U tijeku priprema za asfalt.