javna

Tekst prijave

Od 10 mjeseca 2022. u kvaru javna rasvjeta u ul. GRADA LEONBERGA ispred kbr.2 u Rovinju..već treći put prijavljeno...

Lokacija

  1. Miramare d.o.o.
    Miramare d.o.o.14. ožujka 2023. 15:58

    Provjerimo