Javna

Tekst prijave

Javna rasvjeta u ul. Grada Leonberga kod kbr.2 već duže vrijeme ne radi, moli se nadležne da se popravi i napokon da bude ulica osvijetljena. Kvar je prijavljen u Gradu Rovinju ( u mjesecu studenom 2022.) ali ništa ..još smo u mraku

Lokacija

  1. Miramare d.o.o.
    Miramare d.o.o.13. veljače 2023. 13:50

    popravimo

  2. Prijavitelj
    Prijavitelj2. ožujka 2023. 14:40

    Nije još popravljeno, jer rasvjete još uvijek nema