Javljam

Tekst prijave

Poštovani, Javljam vam se u vezi odlaganja smeća u compolongu, Znam da je zemljište namjenjeno za prirodni kompost međutim odlažu se i druge stvari poput plastičnih boca i vreća smeća koje seskrivaju ispod odloženog lišća, staklenih boca i sličnih proizvoda, također smeće su poćeli odlagati na put i ispred njive koja se obrađuje. Molim vas da se taj problem riješi, u privitku mogu poslati samo jednu sliku, nažalost jer je prizor stravičan.

Lokacija

  1. Komunalni redari - tim3
    Komunalni redari - tim33. listopada 2023. 06:52

    Provjerimo