Infrastruktura

Tekst prijave

Infrastruktura za fiksnu telefonsku liniju - trajno rješenje Poštovani, Ulažem pisani prigovor na opetovano postavljanje drvenog stupa/telefonskih kablova na privatnu parcelu, na dolje označenoj adresi. Priča počinje cca 1998 godine kada je infrastruktura postavljenja kao privremeno rješenje - dok se ne završe radovi kopanja kanalizacijskih cijevi. Postavljena infrastruktura je za fiksnu telefonsku liniju dijela našeg susjedstva, naša telefonska linija nije njome obuhvaćena. Dugi niz godina nitko nije odgovarao na zamolbe/prigovore da se pronađe trajno rješenje- podzemni kablovi . Prije cca mjesec dana radi jake bure srušen je drveni stup i pao je u naše dvorište, drugi stup (malo niže niz ulicu) također srušen, a treći stup (na javnom parkiralištu) je opasno nagnut na ormarić za struju. Šteta je prijavljena, radnici su izašli u izvid i rečeno je da će se problem trajno riješit tj. Kablovi postavit pod zemlju. Međutim, sljedeći dan je krenulo izvođenje radova – prvi drveni stup je saniran i opet postavljen u naše dvorište (bez dopuštanja!), drugi (niže niz ulicu) isto tako, a treći nisu čak ni sanirali, već ga samo malo poravnali. I naravno: stare/oštećene drvene stupove nisu uklonili, već su ih ostavili na zajedničkom prolazu. Trenutna situacija je da je u našem dvorištu postavljen novi drveni stup i da telefonski kablovi zračnom linijom prolaze kroz našu parcelu na udaljenosti cca 5 cm iznad krova .. pri svakom jačem vjetru kablovi udaraju o krov i stvaraju buku, a o potencijalnoj opasnosti za djecu i ukućane, slučajne prolaznike .. da ne govorimo Molimo da se pronađe trajno rješenje – kablovi postave ispod zemlje - kako je inicijalno bilo zamišljeno i iskomunicirano prema nama - ali nikad realizirano. Unaprijed hvala na razumijevanju vlasnik parcele i zabrinuti susjedi iz Dubrovačke ulice

Lokacija

  1. Komunalni Redari Rovinj
    Komunalni Redari Rovinj14. ožujka 2023. 16:05

    Nadležan HT