I

Tekst prijave

I setnica uz more u Valdibori je u koncesiji??

Lokacija

  1. Komunalni Redari Rovinj
    Komunalni Redari Rovinj25. travnja 2023. 08:41

    Pomorsko dobro, dio lučkog područja i pod upravljanjem Lučke uprave Rovinj. Radi se o privremenom korištenju.