Grmlje

Tekst prijave

Nalazi se pored parkinga plodine javna zelena površina koja je zapuštena i ne održava se moli se grad da poduzme nesto jer ovo ide na stambenu zgradu (smokva)koja raste uz zid i grmlje se ne održava

Lokacija

  1. Grad Rovinj
    Grad Rovinj15. ožujka 2023. 08:12

    izdamo nalog nadležnom Komunalnom servisu d.o.o. da isto uredi