Cijene

Tekst prijave

Ako kažete da će povećanje iznositi 0,01€ po litri/pražnjenju, šta onda predstavljaju ove cijene? Da li ćemo trebati od 1.travnja plaćati cijene ipak malo više uvećane od 0.01€?

Lokacija

  1. Komunalni Servis Rovinj d.o.o.
    Komunalni Servis Rovinj d.o.o.20. ožujka 2023. 14:22

    Poštovani, iskazane cijene predstavljaju postojeću i novu jediničnu cijenu za jedno pražnjenje sa uključenim PDV-om. Novi cjenik je u primjeni od 1. travnja 2023. godine, te ćete prema istome plaćati novu cijenu, zavisno o spremniku za koji ste zaduženi. S poštovanjem, KOMUNALNI SERVIS d.o.o.