Bespravna

Tekst prijave

Grad Rovinj + K.Redari + Gradonacelnik Ca ste provjerili?? cekamo odgovor?? Koliko vam treba??

Lokacija

  1. Komunalni Redari Rovinj
    Komunalni Redari Rovinj10. svibnja 2023. 07:22

    Radovi se izvode prema glavnom projektu ovjerenom od strane ministarstva kulture, Konzervatorsvog odjela i uz odobrenje.Ukoliko imate dodatnih upita molimo Vas da se obratite direktno u službu kod nadležnog komunalnog redara. Zahvaljujemo na razumijevanju