Bespravna

Tekst prijave

Bespravna gradnja!!! Kako niste ovo stopirali?

Lokacija

  1. Komunalni Redari Rovinj
    Komunalni Redari Rovinj15. ožujka 2023. 06:33

    Provjerimo

  2. Komunalni Redari Rovinj
    Komunalni Redari Rovinj15. ožujka 2023. 08:18

    Sve bespravne gradnje su prijavljene nadležnom inspektoratu koji provodi postupke riješavanja zaprimljenih predmeta sukladno zakonu.