Rasvjetna

Tekst prijave

Kao što se vidi na fotografiji dana 23.veljače mijenjana su rasvjetna tijela (lampe) na tri stupa u ulici Matteja Benussija 16 .Danas je tjedan dana a iste nikada nisu niti proradile.Molim da se problem riješi. Hvala

Lokacija

  1. Komunalni Redari Rovinj
    Komunalni Redari Rovinj1. ožujka 2023. 14:53

    popravimo