Popravak

Tekst prijave

Mol ispred kafića Soul Food na Cuvima već je godinama u ovom stanju. Da li ga je moguće popravit? Hvala!

Lokacija

  1. Grad Rovinj
    Grad Rovinj12. veljače 2023. 20:56

    Pregledati ćemo lokaciju i vidjeti mogućnost popravka. Hvala

  2. Grad Rovinj
    Grad Rovinj29. svibnja 2023. 11:53

    Popravljeno. Hvala.