Mogućnosti postavljanja gradske rasvjete

Primljeno Mogućnosti postavljanja gradske rasvjete

Molio bih provjeru i eventualnu zamjenu zarulje javne rasvjete na adresi Duga 5

Primljeno Molio bih provjeru i eventualnu zamjenu zarulje javne rasvjete na adresi Duga 5

Već neko vrijeme ne radi ulična svjetiljka

Primljeno Već neko vrijeme ne radi ulična svjetiljka

Dodavanje Reflektora u skatepark preko Masline

Primljeno Dodavanje Reflektora u skatepark preko Masline

Nered u parku Valpereri

Primljeno Nered u parku Valpereri

Urediti parkić

Primljeno Urediti parkić