sporedni put za MONSEGO

Primljeno sporedni put za MONSEGO

Nasipat rupe

Primljeno Nasipat rupe

Bijeli put

Primljeno Bijeli put

Grafiti

Primljeno Grafiti

molimo sanaciju bijelog puta za Rudeliće

Primljeno molimo sanaciju bijelog puta za Rudeliće

unta Croce è un veroo camping

Primljeno unta Croce è un veroo camping

Sanacija rupa

Primljeno Sanacija rupa

Molim staviti novu uličnu rasvjetu u Rovinjskom Selu Logo 25 na zaokretu

Primljeno Molim staviti novu uličnu rasvjetu u Rovinjskom Selu Logo 25 na zaokretu

Parcela koja granici s dvoristem Djecjeg vrtica Neven u Rov. Selu izuzetno je zapustena

Primljeno Parcela koja granici s dvoristem Djecjeg vrtica Neven u Rov. Selu izuzetno je zapustena

Opasno je na bijelom putu na skretanju za Mušego

Primljeno Opasno je na bijelom putu na skretanju za Mušego

Neprimjereno parkiranje

Primljeno Neprimjereno parkiranje

Psi na plaži

Primljeno Psi na plaži

Prijava je napravljena dobro namjerno

Primljeno Prijava je napravljena dobro namjerno

Nered u parku Valpereri

Primljeno Nered u parku Valpereri

Urediti parkić

Primljeno Urediti parkić