15 dana pune kante i čikove

Primljeno 15 dana pune kante i čikove

Zbog konstantnog parkiranja na jedinom nogostupu u ulici, otežano kretanje nogostupom

Primljeno Zbog konstantnog parkiranja na jedinom nogostupu u ulici, otežano kretanje nogostupom

Rupe na cesti Madona di campo

Primljeno Rupe na cesti Madona di campo

Nered u parku Valpereri

Primljeno Nered u parku Valpereri

Zabrinuti gradjani Valbrune

Primljeno Zabrinuti gradjani Valbrune

Javna rasvjeta na kutu ul. Giuseppea Mazzinia i Uspon Sv. Petra ne radi

Primljeno Javna rasvjeta na kutu ul. Giuseppea Mazzinia i Uspon Sv. Petra ne radi

Ulicna lampa malo radi pa se ugasi,molim da popravite.Ulica Sveti kriz kod Riviere

Primljeno Ulicna lampa malo radi pa se ugasi,molim da popravite.Ulica Sveti kriz kod Riviere

Javna rasvjeta

Primljeno Javna rasvjeta

Urediti parkić

Primljeno Urediti parkić