Sahta opet lupa var je otpao

Primljeno Sahta opet lupa var je otpao

Ulica Pasquale Besenghi

Riješeno Ulica Pasquale Besenghi

Šaht lupa i nitko ga nije dosao popraviti nakon vise prijava

Primljeno Šaht lupa i nitko ga nije dosao popraviti nakon vise prijava

Poklopac sahta lupa

Riješeno Poklopac sahta lupa

Poklopac sahta i dalje lupa u ul. Vitomira sirole Paje 2

Riješeno Poklopac sahta i dalje lupa u ul. Vitomira sirole Paje 2

Poklopac šahte od vode lupa kod prelaska vozila

Riješeno Poklopac šahte od vode lupa kod prelaska vozila

Zamjena šahta

Riješeno Zamjena šahta

Šaht upao u asfalt tako da je na tom mjestu rupa

Riješeno Šaht upao u asfalt tako da je na tom mjestu rupa

Poštovani! Imamo problem sa vodom

Riješeno Poštovani! Imamo problem sa vodom

Nedostaje poklopac

Riješeno Nedostaje poklopac

Razbijen poklopac ventila od vode u ulici Augusto Ferri 34

Riješeno Razbijen poklopac ventila od vode u ulici Augusto Ferri 34

Molimo sanaciju šahta koji stvara buku u ulici Matija - Vlačića Ilirika

Riješeno Molimo sanaciju šahta koji stvara buku u ulici Matija - Vlačića Ilirika

U vitomira sirole Paje 2 lupa sahta od vode

Riješeno U vitomira sirole Paje 2 lupa sahta od vode

Zasto cijeli dan nema vode u ulici Carducci

Riješeno Zasto cijeli dan nema vode u ulici Carducci

udaren hidrant, kukaleto br.65

Riješeno udaren hidrant, kukaleto br.65

Rupa

Riješeno Rupa

Šaht sve više puca

Riješeno Šaht sve više puca

Lupa poklopac

Riješeno Lupa poklopac

Poklopac sahta od vode lupa

Riješeno Poklopac sahta od vode lupa

Šaht užasno lupa i po danu i po NOĆI

Riješeno Šaht užasno lupa i po danu i po NOĆI

Ulica Tommaso Quarantotto, rupa siroka 2m i duboka 2m

Riješeno Ulica Tommaso Quarantotto, rupa siroka 2m i duboka 2m

Opasna rupa na trgu

Riješeno Opasna rupa na trgu

Rasklimani poklopci

Riješeno Rasklimani poklopci

Oštečen poklopac

Riješeno Oštečen poklopac