Ponavljam prijavu od 5.8. za koju se niste oglasili.

Riješeno Ponavljam prijavu od 5.8. za koju se niste oglasili.

Rasvjeta na košarkaškom igralištu

Primljeno Rasvjeta na košarkaškom igralištu

polomljen koš na košarkaškom igralištu pored veslačkog kluba.

Riješeno polomljen koš na košarkaškom igralištu pored veslačkog kluba.

Poštovani, cijelu sezonu buka, buka i prašina na bočalištu

Riješeno Poštovani, cijelu sezonu buka, buka i prašina na bočalištu

Poštovani, na boćalištu bučni radovi počinju prije 8

Riješeno Poštovani, na boćalištu bučni radovi počinju prije 8

Smatramo nekorektno da se izvode radovi na boćalištu

Riješeno Smatramo nekorektno da se izvode radovi na boćalištu

Potrebno malo servisirati dvoranu

Riješeno Potrebno malo servisirati dvoranu

Linije na košarkaškom

Nerješivo Linije na košarkaškom

Bazen

Riješeno Bazen

 Otvoren šaht

Riješeno Otvoren šaht

Prijedlog za rad bazena delfin

Riješeno Prijedlog za rad bazena delfin

Prijedlog postavljanja obruča sa mortizerima

Riješeno Prijedlog postavljanja obruča sa mortizerima

Prijedlog za nove strunjače

Riješeno Prijedlog za nove strunjače

Postavljen novi konop na karikama

Riješeno Postavljen novi konop na karikama

Popravljena klupica u svlačionici dvorane Mlinovi

Riješeno Popravljena klupica u svlačionici dvorane Mlinovi

Popravljeni rasvijetni reflektori

Riješeno Popravljeni rasvijetni reflektori

Postavljen novi parket u dvorani Vladimir Nazor

Riješeno Postavljen novi parket u dvorani Vladimir Nazor

Osposobljene klupe na rukometnom igralistu

Riješeno Osposobljene klupe na rukometnom igralistu