Problem sa ribarskim feštama

Riješeno Problem sa ribarskim feštama

Putokaz za park Punta Corrente

Riješeno Putokaz za park Punta Corrente

Nepropisno parkiranje gostiju Amarina

Riješeno Nepropisno parkiranje gostiju Amarina

Detaljno ociscene plaže 'Punta Corrente'

Riješeno Detaljno ociscene plaže 'Punta Corrente'

Ocišceno 6km Rovinjskih plaža

Riješeno Ocišceno 6km Rovinjskih plaža