Nepravilno parkiranje kod faraona

Riješeno Nepravilno parkiranje kod faraona

Kod dispanzera postaviti znak "za potrebe pacijenat dispanzera"

Riješeno Kod dispanzera postaviti znak "za potrebe pacijenat dispanzera"

Kažnjen

Riješeno Kažnjen

Park

Nerješivo Park

Parkiranje

Riješeno Parkiranje

Nepropisno parkiranje

Riješeno Nepropisno parkiranje

Nepravilno parkiranje

Riješeno Nepravilno parkiranje

Nepropisno parkiranje

Riješeno Nepropisno parkiranje

Nepropisno parkiranje

Riješeno Nepropisno parkiranje

Parkiranje autobusa

Riješeno Parkiranje autobusa

Neprimjereno parkiranje

Riješeno Neprimjereno parkiranje

Auto udareno stoji na cesti

Riješeno Auto udareno stoji na cesti

Nepropisno parkiranje

Riješeno Nepropisno parkiranje

Kamp prikolica u ulici Zorzetti

Riješeno Kamp prikolica u ulici Zorzetti

Svakodnevna slika kako se parkira

Riješeno Svakodnevna slika kako se parkira

Svakodnevno parkiranje autobusa ispred restorana La Perla

Riješeno Svakodnevno parkiranje autobusa ispred restorana La Perla

Nepropisno parkiranje

Riješeno Nepropisno parkiranje

bilo bi dobro postaviti stupice na povrsine gdje nije dozvoljeno parkiranje

Riješeno bilo bi dobro postaviti stupice na povrsine gdje nije dozvoljeno parkiranje

Trg na Križu 4,Rovinj, automobil redovito nepropisno parkiran

Riješeno Trg na Križu 4,Rovinj, automobil redovito nepropisno parkiran

Parkiranje na pjesackom prijelazu

Riješeno Parkiranje na pjesackom prijelazu

Gospodin svakodnevno ovako parkira

Riješeno Gospodin svakodnevno ovako parkira

Neprilagođeno parkiralište

Riješeno Neprilagođeno parkiralište

Opasno i nepropisno parkiranje, Cademia

Riješeno Opasno i nepropisno parkiranje, Cademia

Prijedlozi za bolju regulaciju prometa

U fazi razmatranja Prijedlozi za bolju regulaciju prometa

Prijedlog jednosmjernih ulica

U fazi razmatranja Prijedlog jednosmjernih ulica