Nisu dobro izjednačili cestu

Riješeno Nisu dobro izjednačili cestu

Sramotni ulazu vrtic i u školu

Riješeno Sramotni ulazu vrtic i u školu

Smeće

Riješeno Smeće

Prazni se cisterna 20m od kuće

Riješeno Prazni se cisterna 20m od kuće

Praznjenje cisterne

Riješeno Praznjenje cisterne

Oborinske vode u kanalizaciji

Riješeno Oborinske vode u kanalizaciji

Preslagivanje podnog kamena u ulici

Riješeno Preslagivanje podnog kamena u ulici

Prijedlog proširenja ulice

Riješeno Prijedlog proširenja ulice

Neizdrziv smrad iz sifona

Riješeno Neizdrziv smrad iz sifona

Gradevinski otpad

Riješeno Gradevinski otpad

Zašto se sječe ova prekrasna šuma

Riješeno Zašto se sječe ova prekrasna šuma

Velike rupe

Riješeno Velike rupe

Kod ulaza u gimnaziju dvije kamene ploče nisu fiksirane

Riješeno Kod ulaza u gimnaziju dvije kamene ploče nisu fiksirane

Zašto su neke kuće spojene na gradsku odvodnju

Riješeno Zašto su neke kuće spojene na gradsku odvodnju

Ponovno se svaki dan prazni cisterna u šaht u naselju

Riješeno Ponovno se svaki dan prazni cisterna u šaht u naselju

Razrovana cesta

Riješeno Razrovana cesta

Sanacija ceste

Riješeno Sanacija ceste

Pražnjenje voda

Riješeno Pražnjenje voda

Zašto ispuštaju cisternu u šaht?

Riješeno Zašto ispuštaju cisternu u šaht?

Bučan šaht

Riješeno Bučan šaht

Nelegalno spajanje na kanalizaciju

Riješeno Nelegalno spajanje na kanalizaciju

Da li je već moguće spoji se na kanalizaciju

Riješeno Da li je već moguće spoji se na kanalizaciju

Molim vas da provjerite šahtove

Riješeno Molim vas da provjerite šahtove

Smrad iz šahta

Riješeno Smrad iz šahta

Asfaltiranje ceste

Riješeno Asfaltiranje ceste