Stjepana Žiže kod brojeva 61-67 glasni šahtovi

Riješeno Stjepana Žiže kod brojeva 61-67 glasni šahtovi

Opasna rupa A.Ferri

Riješeno Opasna rupa A.Ferri

Sakuplja se voda

Riješeno Sakuplja se voda

Septička

Riješeno Septička

Septička

Riješeno Septička

Bučan šaht

Riješeno Bučan šaht

Bučni šaht

Riješeno Bučni šaht

Fali ogledalo

Riješeno Fali ogledalo

Opasan šaht

Riješeno Opasan šaht

Trebalo češče čistiti odvodne šahtove

Riješeno Trebalo češče čistiti odvodne šahtove

Deponiji materijala

Riješeno Deponiji materijala

Nakon kiša odroni su nastali na uzbrdici na Boriku iznad plaža

Riješeno Nakon kiša odroni su nastali na uzbrdici na Boriku iznad plaža

Neuredno" završeni"radovi

Riješeno Neuredno" završeni"radovi

Kameni blok koji strsi van

Riješeno Kameni blok koji strsi van

Lupa šaht

Riješeno Lupa šaht

Zaštopan šaht u ulici Garzzotto 1. Voda se vraća u stanove

Riješeno Zaštopan šaht u ulici Garzzotto 1. Voda se vraća u stanove

Spajanje na gradsku kanalizaciju

Riješeno Spajanje na gradsku kanalizaciju

Loše asfaltiranje

Riješeno Loše asfaltiranje

Loša organizacija radova u Rv.Selu

Riješeno Loša organizacija radova u Rv.Selu

Rupe na Boriku

Riješeno Rupe na Boriku

Užasno smrdi kanalizacija u Valdibori

Riješeno Užasno smrdi kanalizacija u Valdibori

Zaštopan odvod

Riješeno Zaštopan odvod

Propao asfalt

Riješeno Propao asfalt

Košnja i rupe VALSAVIE

Riješeno Košnja i rupe VALSAVIE

Loše održavanje fontane

Riješeno Loše održavanje fontane