U ulici Svetoga Vida (izmedu broja 11 i broja 13) nesto curi

U izradi U ulici Svetoga Vida (izmedu broja 11 i broja 13) nesto curi

Oborisnke vode

Riješeno Oborisnke vode

U ul.Dubrovačka na Lamanovi kod kucnog broja 7 šaht se otvara prilikom prolaska vozila preko istoga

Riješeno U ul.Dubrovačka na Lamanovi kod kucnog broja 7 šaht se otvara prilikom prolaska vozila preko istoga

Molimo sanaciju šahta koji stvara buku u ulici Braće Božić

Riješeno Molimo sanaciju šahta koji stvara buku u ulici Braće Božić

U ulici valsavie 1 curi iz septičke jame

Nerješivo U ulici valsavie 1 curi iz septičke jame

Ovako izgledaju ulice u Rovinjskom Selu nakon kise i nakon DOVRSETKA investicije Odvodnje grada Rovinja

Riješeno Ovako izgledaju ulice u Rovinjskom Selu nakon kise i nakon DOVRSETKA investicije Odvodnje grada Rovinja

Aleja Ruđera Boškovića, malo iznad parkića, šaht udara prilikom prolaska automobila

Riješeno Aleja Ruđera Boškovića, malo iznad parkića, šaht udara prilikom prolaska automobila

Molim žurnu sanaciju šahtova, pogotovo šahta kanalizacije koji stvara nepodnošljivu buku u ulici L.Adamovića!

Riješeno Molim žurnu sanaciju šahtova, pogotovo šahta kanalizacije koji stvara nepodnošljivu buku u ulici L.Adamovića!

Smrad kanalizacije

Riješeno Smrad kanalizacije

Ulica Jurja Dobrile kod k. br. 3 i 5, opasnost od urušavanja šahta koja stvara veliku buku kod prolaska vozila

Riješeno Ulica Jurja Dobrile kod k. br. 3 i 5, opasnost od urušavanja šahta koja stvara veliku buku kod prolaska vozila

Ucinite nesto u vezi sa kolektorom u Vladimira Nazora (kod Delfina) nesnosan smrad

Riješeno Ucinite nesto u vezi sa kolektorom u Vladimira Nazora (kod Delfina) nesnosan smrad

Skuplja nam se voda

Riješeno Skuplja nam se voda

Ostalo je 3 cm sitnog sljunka razgrnutog po cijeloj povrsini

Riješeno Ostalo je 3 cm sitnog sljunka razgrnutog po cijeloj povrsini

Smrad kanalizacije

Riješeno Smrad kanalizacije

Opasna rupa

Riješeno Opasna rupa

M.Krleze 8,na rubu ulice je poceca rupa ostala od radova kanalizacije

Riješeno M.Krleze 8,na rubu ulice je poceca rupa ostala od radova kanalizacije

Potreban poklopac

Riješeno Potreban poklopac

Sanacija oko šahta

Riješeno Sanacija oko šahta

Divlje odlagaliste gp krk i unistavnje puta kamionima

Riješeno Divlje odlagaliste gp krk i unistavnje puta kamionima

rješiti problem ovako izbočenim kamena

Riješeno rješiti problem ovako izbočenim kamena

Praznjenje septicke jame u saht za oborinske vode

Riješeno Praznjenje septicke jame u saht za oborinske vode

Odvod

Riješeno Odvod

Redovito ispuštanje sadržaja septičke jame u ul. Velebić u Rovinjskom selu

Riješeno Redovito ispuštanje sadržaja septičke jame u ul. Velebić u Rovinjskom selu

Nakon radova onemogučen mi je prilaz na oranicu

Riješeno Nakon radova onemogučen mi je prilaz na oranicu

Kritičan šaht

Riješeno Kritičan šaht