Neizdrziv smrad iz sifona

Riješeno Neizdrziv smrad iz sifona

Gradevinski otpad

Riješeno Gradevinski otpad

Zašto se sječe ova prekrasna šuma

Riješeno Zašto se sječe ova prekrasna šuma

Velike rupe

Riješeno Velike rupe

Kod ulaza u gimnaziju dvije kamene ploče nisu fiksirane

Riješeno Kod ulaza u gimnaziju dvije kamene ploče nisu fiksirane

Zašto su neke kuće spojene na gradsku odvodnju

Riješeno Zašto su neke kuće spojene na gradsku odvodnju

Ponovno se svaki dan prazni cisterna u šaht u naselju

Riješeno Ponovno se svaki dan prazni cisterna u šaht u naselju

Razrovana cesta

Riješeno Razrovana cesta

Sanacija ceste

Riješeno Sanacija ceste

Pražnjenje voda

Riješeno Pražnjenje voda

Zašto ispuštaju cisternu u šaht?

Riješeno Zašto ispuštaju cisternu u šaht?

Bučan šaht

Riješeno Bučan šaht

Nelegalno spajanje na kanalizaciju

Riješeno Nelegalno spajanje na kanalizaciju

Da li je već moguće spoji se na kanalizaciju

Riješeno Da li je već moguće spoji se na kanalizaciju

Molim vas da provjerite šahtove

Riješeno Molim vas da provjerite šahtove

Smrad iz šahta

Riješeno Smrad iz šahta

Asfaltiranje ceste

Riješeno Asfaltiranje ceste

Začepljena 2 slivnika

Riješeno Začepljena 2 slivnika

Užasni smrad (škver)

Riješeno Užasni smrad (škver)

Potrebno sanirati put

Riješeno Potrebno sanirati put

Sanacija puta

Riješeno Sanacija puta

Bučan šaht (istarska)

Riješeno Bučan šaht (istarska)

Potrebno sanirati put

Riješeno Potrebno sanirati put

Potreban asfalt

Riješeno Potreban asfalt

Potrebno sanirati put

Riješeno Potrebno sanirati put