Garibaldi javna rasvijeta

Primljeno Garibaldi javna rasvijeta

Od 01.01.2022. je prijavljen kvar svjetla u ulici

U izradi Od 01.01.2022. je prijavljen kvar svjetla u ulici

Cijela ulica A. Leme bez javne rasvijete već mjesec dana

Riješeno Cijela ulica A. Leme bez javne rasvijete već mjesec dana

Kokaleto 24 ne radi javna rasvjeta

U izradi Kokaleto 24 ne radi javna rasvjeta

Cesta prema polari, ne radi javna rasvijeta

U izradi Cesta prema polari, ne radi javna rasvijeta

Parking valdibora javna rasvijeta

U izradi Parking valdibora javna rasvijeta

Obala palih boraca javna rasvijeta

U izradi Obala palih boraca javna rasvijeta

Obala Palih Boraca ne radi rasvijeta

U izradi Obala Palih Boraca ne radi rasvijeta

Vjenac Braće Lorenzetto, javna rasvijeta ne radi

U izradi Vjenac Braće Lorenzetto, javna rasvijeta ne radi

Aleja 30. svibnja, skoro cijela ulica je bez javne rasvijete

U izradi Aleja 30. svibnja, skoro cijela ulica je bez javne rasvijete

Valdibora javna rasvijeta

U izradi Valdibora javna rasvijeta

Garibaldi, prijavila kvar već nekoliko puta, nikako da se riješi

U izradi Garibaldi, prijavila kvar već nekoliko puta, nikako da se riješi

pise da je svijetlo rijeseno, a jos uvijek ne radi

U izradi pise da je svijetlo rijeseno, a jos uvijek ne radi

R.Daveggie od smjera Torkola je u mraku, isto tako N.Quarantotto

Riješeno R.Daveggie od smjera Torkola je u mraku, isto tako N.Quarantotto

Javna rasvjeta

Riješeno Javna rasvjeta

Valdibora, niste riješili

Riješeno Valdibora, niste riješili

Rasvjeta ne radi u ulici R. Daveggia kod broja 23.

Riješeno Rasvjeta ne radi u ulici R. Daveggia kod broja 23.

Javna rasvjeta, ul. Riccarda Daveggie 23

Riješeno Javna rasvjeta, ul. Riccarda Daveggie 23

P. Ive, javna rasvijeta

Riješeno P. Ive, javna rasvijeta

Javna rasvijeta ne radi, prijavljeno već nekoliko puta

Riješeno Javna rasvijeta ne radi, prijavljeno već nekoliko puta

Obala P. Boraca, javna rasvijeta

Riješeno Obala P. Boraca, javna rasvijeta

Garibaldi 11, javna rasvijeta

Riješeno Garibaldi 11, javna rasvijeta

De Amicis 1, javna rasvijeta

Riješeno De Amicis 1, javna rasvijeta

Mate balote 5 javna rasvjeta ugašena

Riješeno Mate balote 5 javna rasvjeta ugašena

Razbijeni stup javne rasvijete već pola godine

Riješeno Razbijeni stup javne rasvijete već pola godine