Mulini beach

Riješeno Mulini beach

Molim vas, javite nekome da zakrpa ovu rupu na šetnici kod amarina

Riješeno Molim vas, javite nekome da zakrpa ovu rupu na šetnici kod amarina

Palo stablo na cesti u Polarima blizu bazena

Riješeno Palo stablo na cesti u Polarima blizu bazena

Opasno igralište

Opasno igralište

Električno vozilo

Riješeno Električno vozilo

Polari jetski divljanje

Riješeno Polari jetski divljanje

Opasan mol

Riješeno Opasan mol

Metani vršak viri pokraj pješačkog prijelaza

Riješeno Metani vršak viri pokraj pješačkog prijelaza

Poštovani, drveni mol na villas rubin je raskomadan

Riješeno Poštovani, drveni mol na villas rubin je raskomadan

Rasvjeta na molu Villas Rubina

Riješeno Rasvjeta na molu Villas Rubina

Opasna plaza

Riješeno Opasna plaza

Neuredni suncobrani

Riješeno Neuredni suncobrani

Oklop frižidera

Riješeno Oklop frižidera

Parkiranje kamiona i autobusa

Riješeno Parkiranje kamiona i autobusa

Buka u uvali veštar

Nerješivo Buka u uvali veštar

Potrebno pošišat

Riješeno Potrebno pošišat

Zapaljeno smeće

Riješeno Zapaljeno smeće

Potrebna sanacija sprava

Riješeno Potrebna sanacija sprava

Uređivanje maslina

Riješeno Uređivanje maslina

Srušeno stablo

Riješeno Srušeno stablo

Srušeno stablo

Riješeno Srušeno stablo

Popravak klupice

Riješeno Popravak klupice

Opasni vijci

Riješeno Opasni vijci

Rampa koja ne radi

Riješeno Rampa koja ne radi

Loše održavanje plaža od strane Maistre

Riješeno Loše održavanje plaža od strane Maistre