Curi voda u novoj luci, mol 1, vez 1

Riješeno Curi voda u novoj luci, mol 1, vez 1

Škaraba talijani puna vrećica ulova ježeva koje sada čiste na moru

Riješeno Škaraba talijani puna vrećica ulova ježeva koje sada čiste na moru

Molimo hitnu intervenciju od strane lučke uprave

Nerješivo Molimo hitnu intervenciju od strane lučke uprave

Molimo da se plutaca vrati

Nerješivo Molimo da se plutaca vrati

Kompletnu uvalu

Riješeno Kompletnu uvalu

Brod za Katerinu . Dozvoljeno 50 osoba , ima ih preko 70

Riješeno Brod za Katerinu . Dozvoljeno 50 osoba , ima ih preko 70

Ekipa iz Amarina desetak puta dnevno glisira sa gostima između otoka Figarole i obale,

Riješeno Ekipa iz Amarina desetak puta dnevno glisira sa gostima između otoka Figarole i obale,

Vezao barku na otoku Katarini i svih tjera govoreći da je njegov otok

Riješeno Vezao barku na otoku Katarini i svih tjera govoreći da je njegov otok

Boa

Riješeno Boa

Mislim da če se i u Rovinju dogodi nesreča kao na MLJETU

Riješeno Mislim da če se i u Rovinju dogodi nesreča kao na MLJETU

Pomaknute su bovice koje oznacavaju zonu kupanja u uvali Valfaborso

Riješeno Pomaknute su bovice koje oznacavaju zonu kupanja u uvali Valfaborso

Nevjerovatno,došao po obitelj među kupaće.

Riješeno Nevjerovatno,došao po obitelj među kupaće.

dosao po obitelj medu kupaće

Riješeno dosao po obitelj medu kupaće

Molim popravak ograde za kupače

Primljeno Molim popravak ograde za kupače

Masline koje su posađene u novoj luci kod bolnice se suše

Riješeno Masline koje su posađene u novoj luci kod bolnice se suše

Na Škarabi zoboravljeno postaviti psihološke barijere

Riješeno Na Škarabi zoboravljeno postaviti psihološke barijere

Otok San Giovanni. Potrebno je organizirati akciju čišćenja

Riješeno Otok San Giovanni. Potrebno je organizirati akciju čišćenja

Kome se obratiti ako građanin smatra da je oštečen od strane Lučke uprave ?

Riješeno Kome se obratiti ako građanin smatra da je oštečen od strane Lučke uprave ?

Live stream

Riješeno Live stream

Lukobran/setnica nove luke S.Pelagio potpuno u mraku

Riješeno Lukobran/setnica nove luke S.Pelagio potpuno u mraku

Stare mreže

Riješeno Stare mreže

Povecati kontrolu brzine u pomorskom prometu u zaljevu Lone bay

Riješeno Povecati kontrolu brzine u pomorskom prometu u zaljevu Lone bay

Plivačke barijere

Riješeno Plivačke barijere

Škaraba zaštitna granica za kupače

Riješeno Škaraba zaštitna granica za kupače

Preblizu obale između kupača

Riješeno Preblizu obale između kupača