Potrebno čistit ove kante

Riješeno Potrebno čistit ove kante

Potrebna kosnja brsljana

Riješeno Potrebna kosnja brsljana

Smeće ispred dvorane Mlinovi

Riješeno Smeće ispred dvorane Mlinovi

Urušio se asfalt nakon što je prošao kamion čistoće

Riješeno Urušio se asfalt nakon što je prošao kamion čistoće

Jednotjedni odvoz

Riješeno Jednotjedni odvoz

Razbijene klupe na rukometnom kod Pionirskog

Riješeno Razbijene klupe na rukometnom kod Pionirskog

Uvijek prljavo

Riješeno Uvijek prljavo

Raspada se asfalt i nastaje stepenica i opasnost za vozila

Riješeno Raspada se asfalt i nastaje stepenica i opasnost za vozila

Cijela ulica širole paje je jako prljava zbog radova u blizini

Riješeno Cijela ulica širole paje je jako prljava zbog radova u blizini

Hrpa smeca vec tjednima lezi kod ulaza na ulici Stube Constantini 7

Nerješivo Hrpa smeca vec tjednima lezi kod ulaza na ulici Stube Constantini 7

Smece ispred Doma kulture u Rovinjskom Selu

Riješeno Smece ispred Doma kulture u Rovinjskom Selu

Kraj rubnika opasno viri. Rovinjska ulica u Rov. Selu

Riješeno Kraj rubnika opasno viri. Rovinjska ulica u Rov. Selu

Poštovani molimo Vas da nam malo nasipate kamena na cestu na TN Monsena

Riješeno Poštovani molimo Vas da nam malo nasipate kamena na cestu na TN Monsena

Val de lesso, drva na dječjem igralištu

Riješeno Val de lesso, drva na dječjem igralištu

Tijekom izvođenja radova na parkingu Cademia odlomljen nam je dio zida u našem vrtu

Riješeno Tijekom izvođenja radova na parkingu Cademia odlomljen nam je dio zida u našem vrtu

Zgažena mačka

Riješeno Zgažena mačka

Konoba Kantinon i kanta

Riješeno Konoba Kantinon i kanta

Razbijena kanta

Riješeno Razbijena kanta

Hoće li se ponovno posaditi pini

Riješeno Hoće li se ponovno posaditi pini

Razvrstavanje otpada

Riješeno Razvrstavanje otpada

Nepropisno odbaceni otpad

Riješeno Nepropisno odbaceni otpad

Odvoz smeca

Riješeno Odvoz smeca

Odrezano a ne pokupljeno suho lišće i granje

Riješeno Odrezano a ne pokupljeno suho lišće i granje

Nelegalni otpad

Riješeno Nelegalni otpad

Javni WC kod crkve Sv. Eufemije

Riješeno Javni WC kod crkve Sv. Eufemije