Sruseno stablo u ulici hermana dalmatina 9

Riješeno Sruseno stablo u ulici hermana dalmatina 9

Kod novog parkića za pse visi grana na drugom stablu

Riješeno Kod novog parkića za pse visi grana na drugom stablu

Velika trava ambrozia postdatiert

Riješeno Velika trava ambrozia postdatiert

Samo smeća po ulici prve istarske brigade

Nerješivo Samo smeća po ulici prve istarske brigade

Smeće na ulici Driovier više od tri dana

Riješeno Smeće na ulici Driovier više od tri dana

Netko uporno baca svoje (privatno) smece uz cestu na Madona Di Kampu

Riješeno Netko uporno baca svoje (privatno) smece uz cestu na Madona Di Kampu

Javni WC

Riješeno Javni WC

Joakima Rakovca 26 ponovno odlagaliste krupnog otpada

Riješeno Joakima Rakovca 26 ponovno odlagaliste krupnog otpada

Užas od otpada po livadi i plaži

Riješeno Užas od otpada po livadi i plaži

Nikad prljaviji okoliš crkve za praznik Sv.Eufemije

Riješeno Nikad prljaviji okoliš crkve za praznik Sv.Eufemije

Molili bi da na Madoni del campo riješite problem smeča

Riješeno Molili bi da na Madoni del campo riješite problem smeča

Trg vrata Valdibore konstantno prljav

Riješeno Trg vrata Valdibore konstantno prljav

Hrpa smeća na napuštenoj terasi kafe bara Barel u ulici ribarski prolaz

Riješeno Hrpa smeća na napuštenoj terasi kafe bara Barel u ulici ribarski prolaz

Imamo NOVI ŠKOVACON u Staroj Hladnjaci

Riješeno Imamo NOVI ŠKOVACON u Staroj Hladnjaci

Pokvarena brava u parkiću Valdibora

Riješeno Pokvarena brava u parkiću Valdibora

Poštovani, molimo da se pokupi smeće preko puta boćališta

Riješeno Poštovani, molimo da se pokupi smeće preko puta boćališta

Neka ideja za pseći izmet

Riješeno Neka ideja za pseći izmet

Neadekvatno ogledalo na nepreglednom, frekventnom i opasnom raskršću

Riješeno Neadekvatno ogledalo na nepreglednom, frekventnom i opasnom raskršću

Pohvala Komunalnom servisu

Riješeno Pohvala Komunalnom servisu

Poštovani, molimo Vas ako se može sanirati rupa nastala pored šahta u ulici Pietra Kandlera na križanju sa ulicom Ivana Zajca

Riješeno Poštovani, molimo Vas ako se može sanirati rupa nastala pored šahta u ulici Pietra Kandlera na križanju sa ulicom Ivana Zajca

Trebalo bi ispiliti ovu granu na taxi stajalistu

Riješeno Trebalo bi ispiliti ovu granu na taxi stajalistu

Ča bi se mogle vrći poli vrtića NEVEN kakove kante za govna od breka

Riješeno Ča bi se mogle vrći poli vrtića NEVEN kakove kante za govna od breka

Molim da se na lokaciji Trg Ulika u podzemnoj garaži, pokupi otpad

Nerješivo Molim da se na lokaciji Trg Ulika u podzemnoj garaži, pokupi otpad

Razbijen gol na igralistu

Riješeno Razbijen gol na igralistu

Sva vrata u psećem parkiću, već su nekoliko puta odvaljena

Riješeno Sva vrata u psećem parkiću, već su nekoliko puta odvaljena