Hrpa smeca vec tjednima lezi kod ulaza na ulici Stube Constantini 7

Primljeno Hrpa smeca vec tjednima lezi kod ulaza na ulici Stube Constantini 7

Smece ispred Doma kulture u Rovinjskom Selu

Riješeno Smece ispred Doma kulture u Rovinjskom Selu

Kraj rubnika opasno viri. Rovinjska ulica u Rov. Selu

Riješeno Kraj rubnika opasno viri. Rovinjska ulica u Rov. Selu

Poštovani molimo Vas da nam malo nasipate kamena na cestu na TN Monsena

Riješeno Poštovani molimo Vas da nam malo nasipate kamena na cestu na TN Monsena

Val de lesso, drva na dječjem igralištu

Riješeno Val de lesso, drva na dječjem igralištu

Tijekom izvođenja radova na parkingu Cademia odlomljen nam je dio zida u našem vrtu

Riješeno Tijekom izvođenja radova na parkingu Cademia odlomljen nam je dio zida u našem vrtu

Zgažena mačka

Riješeno Zgažena mačka

Konoba Kantinon i kanta

Riješeno Konoba Kantinon i kanta

Razbijena kanta

Riješeno Razbijena kanta

Hoće li se ponovno posaditi pini

Riješeno Hoće li se ponovno posaditi pini

Razvrstavanje otpada

Riješeno Razvrstavanje otpada

Nepropisno odbaceni otpad

Riješeno Nepropisno odbaceni otpad

Odvoz smeca

Riješeno Odvoz smeca

Odrezano a ne pokupljeno suho lišće i granje

Riješeno Odrezano a ne pokupljeno suho lišće i granje

Nelegalni otpad

Riješeno Nelegalni otpad

Javni WC kod crkve Sv. Eufemije

Riješeno Javni WC kod crkve Sv. Eufemije

Saniranje oko teniskih stolova

Riješeno Saniranje oko teniskih stolova

Ovo i dalje nije posipano. Zemljiste u vlasnistvu grada

Riješeno Ovo i dalje nije posipano. Zemljiste u vlasnistvu grada

Stolni tenis

Riješeno Stolni tenis

Ilegalno bacanje otpada

Riješeno Ilegalno bacanje otpada

Kantu kod dvorane Mlinovi treba isprazniti

Riješeno Kantu kod dvorane Mlinovi treba isprazniti

Stablo na rivi

Riješeno Stablo na rivi

Opasno drvo

Riješeno Opasno drvo

Danas nije pokupljena plastika ulica Fontera

Riješeno Danas nije pokupljena plastika ulica Fontera

Polomljene grane iznad nogostupa prijete prolaznicima

Riješeno Polomljene grane iznad nogostupa prijete prolaznicima