Prijavljuje se ograda Alda Rismonda koja i dalje unagrduje okolis

U izradi Prijavljuje se ograda Alda Rismonda koja i dalje unagrduje okolis

Ekipa radi naknadno garaze i spremista u nastavku vec nelegalnih garaza

U izradi Ekipa radi naknadno garaze i spremista u nastavku vec nelegalnih garaza

Greda na cesti i kamen na javnoj povrsini

U izradi Greda na cesti i kamen na javnoj povrsini

Prijavljeno prije godine dana

U izradi Prijavljeno prije godine dana

Vozilo sa probušenom gumom

Riješeno Vozilo sa probušenom gumom

Ispred crkva Sv.Carmela

Riješeno Ispred crkva Sv.Carmela

Živica prelazi na nogostup

U izradi Živica prelazi na nogostup

valsavie, gradnja bez dozvole u borovoj park šumi

Riješeno valsavie, gradnja bez dozvole u borovoj park šumi

Ilegalno kampiranje na besplatnom parkingu u ulici Vitomira Širole Paje

Riješeno Ilegalno kampiranje na besplatnom parkingu u ulici Vitomira Širole Paje

Poštovani - Poštovana, Ilegalno kampiranje, tu se spava.

Riješeno Poštovani - Poštovana, Ilegalno kampiranje, tu se spava.

Ilegalni taxista! Provjerite ga!

Riješeno Ilegalni taxista! Provjerite ga!

Neprijereno parkiranje

Riješeno Neprijereno parkiranje

Molimo provjerite

Riješeno Molimo provjerite

Korištenje javne površine

Riješeno Korištenje javne površine

Taxi bez table samo naljepnica na lijevoj strani

Riješeno Taxi bez table samo naljepnica na lijevoj strani

Pa gdje je njima granica?!

Riješeno Pa gdje je njima granica?!

Otpad na javnoj površini u Boriku Monpeloso 10

Riješeno Otpad na javnoj površini u Boriku Monpeloso 10

Početak građevinske sezone gradnje u kampanji!

Riješeno Početak građevinske sezone gradnje u kampanji!

na livadi iza OŠ Jurja Dobrile konstantno se vrši kampiranje na "divlje"

Riješeno na livadi iza OŠ Jurja Dobrile konstantno se vrši kampiranje na "divlje"

U fazi provjereU Omladinskoj na više mjesta rupe

Riješeno U fazi provjereU Omladinskoj na više mjesta rupe

Kamper na zelenoj površini kod hotela Arupinum

Riješeno Kamper na zelenoj površini kod hotela Arupinum

unta Croce è un veroo camping

Primljeno unta Croce è un veroo camping

Via uno...dentro 2 ...come in un campeggio

Riješeno Via uno...dentro 2 ...come in un campeggio

Parkiranje na ulazu u šumicu kod Angelinijeve ulice iznad Mirne

Riješeno Parkiranje na ulazu u šumicu kod Angelinijeve ulice iznad Mirne

“parkiralište” na zelenoj površini preko puta crkvice na Karmelu

Riješeno “parkiralište” na zelenoj površini preko puta crkvice na Karmelu