Parkiranje na zelenoj površini

U izradi Parkiranje na zelenoj površini

Ima li šanse da komunalni redari zamole investitora da vrati cestu u prvobitno stanje?

U izradi Ima li šanse da komunalni redari zamole investitora da vrati cestu u prvobitno stanje?

Molimo vas da hitno sanirate rupu

U izradi Molimo vas da hitno sanirate rupu

Molim ukloniti biciklu

U izradi Molim ukloniti biciklu

Restoran Segutra koristi 2x više terase od dozviljenoga!

U izradi Restoran Segutra koristi 2x više terase od dozviljenoga!

Na travnjacima oko hotela Lone, Eden i Park parkirani auti

Riješeno Na travnjacima oko hotela Lone, Eden i Park parkirani auti

Oštećeno nakon asfaltiranja ulice Mate balote

Riješeno Oštećeno nakon asfaltiranja ulice Mate balote

Parcela koja granici s dvoristem Djecjeg vrtica Neven u Rov. Selu izuzetno je zapustena

Primljeno Parcela koja granici s dvoristem Djecjeg vrtica Neven u Rov. Selu izuzetno je zapustena

Maknitu biciklu, stoji zavezana na znak već mjesec dana

Riješeno Maknitu biciklu, stoji zavezana na znak već mjesec dana

Gdje je dozvola za nadogradnju?

Riješeno Gdje je dozvola za nadogradnju?

stup koji se nagnuo u Ulici Ante Tentora

Riješeno stup koji se nagnuo u Ulici Ante Tentora

dali je dozvoljeno izbetonirati pristup u dvorište

Riješeno dali je dozvoljeno izbetonirati pristup u dvorište

Redovito paljenje smeća bez nadzora na Gripolama

Riješeno Redovito paljenje smeća bez nadzora na Gripolama

preko puta restauranta Maslina

Riješeno preko puta restauranta Maslina

Građevinki otpad

Riješeno Građevinki otpad

očistiti ovo grmlje da bi u prometu mogli biti sigurniji

Riješeno očistiti ovo grmlje da bi u prometu mogli biti sigurniji

kabel od struje visi na 3 metara od zemlje

Riješeno kabel od struje visi na 3 metara od zemlje

Na cesti su sve veće rupe i udubine

Riješeno Na cesti su sve veće rupe i udubine

Otvoreni električni ormarić na dječjem igralištu u naselju Cocaletto

Riješeno Otvoreni električni ormarić na dječjem igralištu u naselju Cocaletto

Ponovno se baca smeće i grane uz cestu u ulici Mate Balota

Riješeno Ponovno se baca smeće i grane uz cestu u ulici Mate Balota

Napušteno vozilo na javnom parkingu

Riješeno Napušteno vozilo na javnom parkingu

 Mislim da je za t-com

Riješeno Mislim da je za t-com

Rupa na cesti. Borik Pier Paolo Vergerio 19.

Riješeno Rupa na cesti. Borik Pier Paolo Vergerio 19.

Ovakve devastacije i pripreme za buduću bespravnu gradnju bi trebalo u startu stopirati jer poslije je pre kasno

Riješeno Ovakve devastacije i pripreme za buduću bespravnu gradnju bi trebalo u startu stopirati jer poslije je pre kasno

Napusteno vozilo ?

Riješeno Napusteno vozilo ?