Građevinski radovi

Riješeno Građevinski radovi

Klupice na rivi su pomaknute zbog terase ali su ostale spojene i neuredne, trebalo bi ih rasporediti

U izradi Klupice na rivi su pomaknute zbog terase ali su ostale spojene i neuredne, trebalo bi ih rasporediti

Kampiranje na parkiralištu Cademia

Riješeno Kampiranje na parkiralištu Cademia

Komad metala strsi sa krova Stare Hladnjace

Riješeno Komad metala strsi sa krova Stare Hladnjace

Gradevinski materijal u Istarskoj ulici

Riješeno Gradevinski materijal u Istarskoj ulici