Opasan zid

Riješeno Opasan zid

Spoj cijevi od kanalizacije iz stana (bijeli prozor) se rastavio

Riješeno Spoj cijevi od kanalizacije iz stana (bijeli prozor) se rastavio

Opasnost pada fasade

Riješeno Opasnost pada fasade

Izlaz iz ulice Tomaso Quarantotto na Stjepana Radica. Nesigurno zbog obrasle zivice

Riješeno Izlaz iz ulice Tomaso Quarantotto na Stjepana Radica. Nesigurno zbog obrasle zivice

Da li Aurodomus ima posebnu dozvolu za postavljanje reklama na javnim površinama

Riješeno Da li Aurodomus ima posebnu dozvolu za postavljanje reklama na javnim površinama

Nemogućnost prolaza po rivi (bicikle, suncobrani koji vire van gabarita terasa )

Riješeno Nemogućnost prolaza po rivi (bicikle, suncobrani koji vire van gabarita terasa )

Ostavljaju UVIJEK ostatke papira na kamenom pločniku

Riješeno Ostavljaju UVIJEK ostatke papira na kamenom pločniku

Bučni radovi od prije 8:00 na izgradnji Kauflanda

Riješeno Bučni radovi od prije 8:00 na izgradnji Kauflanda

Bučni radovi su limitirani vremenom od 9 do 17 na papiru

Riješeno Bučni radovi su limitirani vremenom od 9 do 17 na papiru

Već 15 dana napuštene i ne registriran auto u Rovinjskom selu Vičani kod konoba Dado

Riješeno Već 15 dana napuštene i ne registriran auto u Rovinjskom selu Vičani kod konoba Dado

U ulici Deamicis antena se odvojila od stupa i ljulja se

Riješeno U ulici Deamicis antena se odvojila od stupa i ljulja se

Građevinski radovi

Riješeno Građevinski radovi

Klupice na rivi su pomaknute zbog terase ali su ostale spojene i neuredne, trebalo bi ih rasporediti

Riješeno Klupice na rivi su pomaknute zbog terase ali su ostale spojene i neuredne, trebalo bi ih rasporediti

Kampiranje na parkiralištu Cademia

Riješeno Kampiranje na parkiralištu Cademia

Komad metala strsi sa krova Stare Hladnjace

Riješeno Komad metala strsi sa krova Stare Hladnjace

Gradevinski materijal u Istarskoj ulici

Riješeno Gradevinski materijal u Istarskoj ulici