Spoj cijevi od kanalizacije iz stana (bijeli prozor) se rastavio

U izradi Spoj cijevi od kanalizacije iz stana (bijeli prozor) se rastavio

Opasnost pada fasade

U izradi Opasnost pada fasade

Izlaz iz ulice Tomaso Quarantotto na Stjepana Radica. Nesigurno zbog obrasle zivice

Riješeno Izlaz iz ulice Tomaso Quarantotto na Stjepana Radica. Nesigurno zbog obrasle zivice

Da li Aurodomus ima posebnu dozvolu za postavljanje reklama na javnim površinama

U izradi Da li Aurodomus ima posebnu dozvolu za postavljanje reklama na javnim površinama

Nemogućnost prolaza po rivi (bicikle, suncobrani koji vire van gabarita terasa )

U izradi Nemogućnost prolaza po rivi (bicikle, suncobrani koji vire van gabarita terasa )

Ostavljaju UVIJEK ostatke papira na kamenom pločniku

U izradi Ostavljaju UVIJEK ostatke papira na kamenom pločniku

Bučni radovi od prije 8:00 na izgradnji Kauflanda

U izradi Bučni radovi od prije 8:00 na izgradnji Kauflanda

Bučni radovi su limitirani vremenom od 9 do 17 na papiru

U izradi Bučni radovi su limitirani vremenom od 9 do 17 na papiru

Već 15 dana napuštene i ne registriran auto u Rovinjskom selu Vičani kod konoba Dado

U izradi Već 15 dana napuštene i ne registriran auto u Rovinjskom selu Vičani kod konoba Dado

U ulici Deamicis antena se odvojila od stupa i ljulja se

Riješeno U ulici Deamicis antena se odvojila od stupa i ljulja se

Građevinski radovi

Riješeno Građevinski radovi

Klupice na rivi su pomaknute zbog terase ali su ostale spojene i neuredne, trebalo bi ih rasporediti

Riješeno Klupice na rivi su pomaknute zbog terase ali su ostale spojene i neuredne, trebalo bi ih rasporediti

Kampiranje na parkiralištu Cademia

Riješeno Kampiranje na parkiralištu Cademia

Komad metala strsi sa krova Stare Hladnjace

Riješeno Komad metala strsi sa krova Stare Hladnjace

Gradevinski materijal u Istarskoj ulici

Riješeno Gradevinski materijal u Istarskoj ulici