Napušteno vozilo

U izradi Napušteno vozilo

Javna rasvjeta

Nerješivo Javna rasvjeta

Javna rasvjeta

Riješeno Javna rasvjeta

Da li je ovo odobrena skela ?

Riješeno Da li je ovo odobrena skela ?

Javna rasvjeta

U izradi Javna rasvjeta

Bespravna gradnja

U izradi Bespravna gradnja

Javna rasvjeta kod rukometnog

U izradi Javna rasvjeta kod rukometnog

U fazi provjere

Riješeno U fazi provjere

Velike reklame na zgradi

U izradi Velike reklame na zgradi

Napušteno vozilo

Riješeno Napušteno vozilo

Krupni otpad

Riješeno Krupni otpad

Javna rasvjeta

Riješeno Javna rasvjeta

Bandera koja se nagnula i od koje su kablovi pali u dvorište

Riješeno Bandera koja se nagnula i od koje su kablovi pali u dvorište

Uginula kornjača

Riješeno Uginula kornjača

Da li je ovo podrucje predviđeno za “zeleni” otpad

U fazi razmatranja Da li je ovo podrucje predviđeno za “zeleni” otpad

Skela smeta

Riješeno Skela smeta

Ovako izgleda bivše skladište na Lamanovi. Ruglo usred grada

Riješeno Ovako izgleda bivše skladište na Lamanovi. Ruglo usred grada

Javna rasvjeta

Riješeno Javna rasvjeta

Javna rasvjeta

Riješeno Javna rasvjeta

U fazi provjere

Riješeno U fazi provjere

Gradevinski materijal na cesti

Riješeno Gradevinski materijal na cesti

Oglasi na rasvjetnim stupovima

Riješeno Oglasi na rasvjetnim stupovima

Kontrola psa

Riješeno Kontrola psa

Ne radi javna rasvjeta

Riješeno Ne radi javna rasvjeta

Javna rasvjeta

Riješeno Javna rasvjeta