Lupa šaht

Riješeno Lupa šaht

Bučan šaht

Riješeno Bučan šaht

Bučan šaht

Riješeno Bučan šaht

Grafiti na trafostanici u ulici Braće Pesel

Riješeno Grafiti na trafostanici u ulici Braće Pesel

Bučan šaht

Riješeno Bučan šaht

Bučan šaht (balska)

Riješeno Bučan šaht (balska)

Bučan šaht

Riješeno Bučan šaht

Bučan šaht

Riješeno Bučan šaht

Kvar sa strujom

Riješeno Kvar sa strujom

Bez struje

Riješeno Bez struje

Sanacija

Riješeno Sanacija

Opasan šaht

Riješeno Opasan šaht

Nezatrpani kanali

Riješeno Nezatrpani kanali

Kasni završetak radova

Riješeno Kasni završetak radova

Neuredna trafostanica

Riješeno Neuredna trafostanica

Razbijen poklopac šahta

Riješeno Razbijen poklopac šahta

Sanacija asfalta nakon radova HEP-a

Riješeno Sanacija asfalta nakon radova HEP-a