Trebalo bi sanirat prilazni put prema stambenim zgradama

Nerješivo Trebalo bi sanirat prilazni put prema stambenim zgradama

Parkić i klupe ispred taljanske škole

Riješeno Parkić i klupe ispred taljanske škole

Lampice na stablu

Riješeno Lampice na stablu

Molimo Vas da li se može popraviti cesta za Monsenu 9

Riješeno Molimo Vas da li se može popraviti cesta za Monsenu 9

Stajalište na turnini

Riješeno Stajalište na turnini

Advent

Riješeno Advent

Neoznacena rupa od gotovo pola metra

Riješeno Neoznacena rupa od gotovo pola metra

Molimo nadležne da se nasipa put u ulici Mirna od groblja prema Kampalong

Riješeno Molimo nadležne da se nasipa put u ulici Mirna od groblja prema Kampalong

Nasipavanje

Riješeno Nasipavanje

Rupa na sred ceste

Riješeno Rupa na sred ceste

Alkatenka

Riješeno Alkatenka

Na kraju ulice lacosercio, nakon svake jace kise nastane bazen

Riješeno Na kraju ulice lacosercio, nakon svake jace kise nastane bazen

Nasa setnica u Boriku je samo za lijepo vrijeme

Riješeno Nasa setnica u Boriku je samo za lijepo vrijeme

17.10.....nista od nasipanja

Riješeno 17.10.....nista od nasipanja

Ruglo na lamanovi

Riješeno Ruglo na lamanovi

U zutom krugu je rupa u betonu

Riješeno U zutom krugu je rupa u betonu

Vandalizam u dječjem igralištu kod tržnice

Riješeno Vandalizam u dječjem igralištu kod tržnice

Bilo bi potrebno posipati batudom

Riješeno Bilo bi potrebno posipati batudom

Glazba

Riješeno Glazba

Park za pse zatvoren? Mozete li ga otvoriti?

Riješeno Park za pse zatvoren? Mozete li ga otvoriti?

Javna rasvjeta

Riješeno Javna rasvjeta

Saniranje rupe

Riješeno Saniranje rupe

Oštećenje kolnika već dva mjeseca na Trgu ulika ...

Riješeno Oštećenje kolnika već dva mjeseca na Trgu ulika ...

Padaju komadi fasade

Riješeno Padaju komadi fasade