Potrebno malo servisirati dvoranu

U izradi Potrebno malo servisirati dvoranu

Krupni otpad na Cuvima

Riješeno Krupni otpad na Cuvima

Glomazni otpad

Riješeno Glomazni otpad

Potrebno pokositi zelenilo oko trafostanice

Riješeno Potrebno pokositi zelenilo oko trafostanice

Bespravna gradnja bazena!?

Riješeno Bespravna gradnja bazena!?

Zastopan odvod

Riješeno Zastopan odvod

Granje je ostalo od radova na kanalizaciji kroz parkić

Riješeno Granje je ostalo od radova na kanalizaciji kroz parkić

Razbijem stup

Riješeno Razbijem stup

Razbijen odvodna  rešetka

U izradi Razbijen odvodna rešetka

Obiljezen parking na nogostupu

Riješeno Obiljezen parking na nogostupu

HITNO - velika opasnost da netko nastrada

Riješeno HITNO - velika opasnost da netko nastrada

Parkiranje na javnoj zelenoj površini preko puta hladnjače

U izradi Parkiranje na javnoj zelenoj površini preko puta hladnjače

Nelegalna kucica

U izradi Nelegalna kucica

Ulica Lamanova

Riješeno Ulica Lamanova

Smeće

Primljeno Smeće

Radovi ispred lokala

Riješeno Radovi ispred lokala

Radovi van izdanog akta

Riješeno Radovi van izdanog akta

Kamenje i drveće od iskopa kanalizacije

Riješeno Kamenje i drveće od iskopa kanalizacije

Trajni problem smeca

Riješeno Trajni problem smeca

Ulica Lacosercio,prilikom svake kiše velika lokva na kolniku

Primljeno Ulica Lacosercio,prilikom svake kiše velika lokva na kolniku

Neprimjereno parkiranje

Riješeno Neprimjereno parkiranje

Pješačka zona

Riješeno Pješačka zona

Vratili se veprovi u Cuve

U fazi razmatranja Vratili se veprovi u Cuve

Nepravilno parkiranje

Riješeno Nepravilno parkiranje

Potrebno popraviti cestu, ulica 43. Istarske divizije

U izradi Potrebno popraviti cestu, ulica 43. Istarske divizije