Naplacivanje parkinga

Riješeno Naplacivanje parkinga

Truli stup javne rasvjete

Riješeno Truli stup javne rasvjete

Neprimjereno parkiranje

Riješeno Neprimjereno parkiranje

Parkiranje u kruznom toku

U izradi Parkiranje u kruznom toku

Neprimjereno parkiranje

Riješeno Neprimjereno parkiranje

Sakuplja se voda

Riješeno Sakuplja se voda

Parking !?

Riješeno Parking !?

Neprofesionalno

Riješeno Neprofesionalno

Parkiranje motora u starom gradu

U izradi Parkiranje motora u starom gradu

Potrebno pokupit

Riješeno Potrebno pokupit

Madona di campo  Opet smece

Riješeno Madona di campo Opet smece

Zeleni otpad

Riješeno Zeleni otpad

Septička

Riješeno Septička

Potrebno namjestit prometno ogledalo

Riješeno Potrebno namjestit prometno ogledalo

Električno vozilo

Riješeno Električno vozilo

Potrebno oprat kante

Riješeno Potrebno oprat kante

Potrebne škale na Monte-u

Riješeno Potrebne škale na Monte-u

Ne/Dozvoljeno parkiranje u pješačkoj zoni 24 sata?

Riješeno Ne/Dozvoljeno parkiranje u pješačkoj zoni 24 sata?

Psi na punti

Riješeno Psi na punti

Zašto se i ovaj ilegalni kamp ne zatvori i ukloni?

Riješeno Zašto se i ovaj ilegalni kamp ne zatvori i ukloni?

Bicikle

Riješeno Bicikle

Neprimjereno parkiranje

Riješeno Neprimjereno parkiranje

Neprimejreno parkiranje

Riješeno Neprimejreno parkiranje

Nepokošeno Igralište

Riješeno Nepokošeno Igralište

Javna rasvjeta (postavljanje)

Riješeno Javna rasvjeta (postavljanje)