Opasna rupa na trgu

Riješeno Opasna rupa na trgu

Rasklimani poklopci

Riješeno Rasklimani poklopci

Oštečen poklopac

Riješeno Oštečen poklopac

Rupa u parku

Riješeno Rupa u parku

Nemamo vode

Riješeno Nemamo vode

Curi hidrant

Riješeno Curi hidrant

Popravak šahtova

Riješeno Popravak šahtova

Postavljanje poklopca

Riješeno Postavljanje poklopca