Ose izlaze i lete oko stupa

Riješeno Ose izlaze i lete oko stupa

Pohvala! Javnoj Vatrogasnoj Postrojbi na uklanjanu gnijezda osa

Riješeno Pohvala! Javnoj Vatrogasnoj Postrojbi na uklanjanu gnijezda osa

Vatrogasni put

Riješeno Vatrogasni put

Opasan lim

Riješeno Opasan lim

Čestitke vatrogascima

Riješeno Čestitke vatrogascima

Dimnjak se raspada. Padaju cigle sa krova

Riješeno Dimnjak se raspada. Padaju cigle sa krova

Dva ptića galeba pala iz gnjezda

Riješeno Dva ptića galeba pala iz gnjezda

Opasni kukci

Riješeno Opasni kukci

Iskrivljena antena

Riješeno Iskrivljena antena

Visoka smokva

Riješeno Visoka smokva

Nelegalno paljenje vatre

Riješeno Nelegalno paljenje vatre

Grana u moru

Riješeno Grana u moru

Uređenje obale Monte

Riješeno Uređenje obale Monte

3. Vatrogasna olimpijada

Riješeno 3. Vatrogasna olimpijada

Intervencija spašavanja vozila

Riješeno Intervencija spašavanja vozila

Uklonjeno stablo nakon neverina

Riješeno Uklonjeno stablo nakon neverina

Intervencija vađenja broda

Riješeno Intervencija vađenja broda