Ponavljam prijavu od 5.8. za koju se niste oglasili.

Riješeno Ponavljam prijavu od 5.8. za koju se niste oglasili.

polomljen koš na košarkaškom igralištu pored veslačkog kluba.

Riješeno polomljen koš na košarkaškom igralištu pored veslačkog kluba.

Radovi na uređenju dvorane OŠ Vladimir Nazor privedeni kraju

Riješeno Radovi na uređenju dvorane OŠ Vladimir Nazor privedeni kraju

Poštovani, cijelu sezonu buka, buka i prašina na bočalištu

Riješeno Poštovani, cijelu sezonu buka, buka i prašina na bočalištu

Poštovani, na boćalištu bučni radovi počinju prije 8

Riješeno Poštovani, na boćalištu bučni radovi počinju prije 8

Smatramo nekorektno da se izvode radovi na boćalištu

Riješeno Smatramo nekorektno da se izvode radovi na boćalištu

Potrebno malo servisirati dvoranu

Riješeno Potrebno malo servisirati dvoranu

Bazen

Riješeno Bazen

Prijedlog za rad bazena delfin

Riješeno Prijedlog za rad bazena delfin

 Otvoren šaht

Riješeno Otvoren šaht

Asfaltirana prometnica u Rv. Selu

Riješeno Asfaltirana prometnica u Rv. Selu

Prijedlog postavljanja obruča sa mortizerima

Riješeno Prijedlog postavljanja obruča sa mortizerima

Uređenje nogometnog stadiona

Riješeno Uređenje nogometnog stadiona

Prijedlog da se u dvoranama postave AED uređaji

Riješeno Prijedlog da se u dvoranama postave AED uređaji

Popravljeni rasvijetni reflektori

Riješeno Popravljeni rasvijetni reflektori

Prijedlog za nove strunjače

Riješeno Prijedlog za nove strunjače

Popravljena klupica u svlačionici dvorane Mlinovi

Riješeno Popravljena klupica u svlačionici dvorane Mlinovi

Postavljen novi konop na karikama

Riješeno Postavljen novi konop na karikama

Osposobljene klupe na rukometnom igralistu

Riješeno Osposobljene klupe na rukometnom igralistu

Postavljen novi parket u dvorani Vladimir Nazor

Riješeno Postavljen novi parket u dvorani Vladimir Nazor