Auti na nogostupu

Riješeno Auti na nogostupu

Nepropisno parkiranje

Riješeno Nepropisno parkiranje

Parkiranje na samom raskrscu vec godinama

Riješeno Parkiranje na samom raskrscu vec godinama

Okrenut znak

Riješeno Okrenut znak

Opasna parkiranja

Riješeno Opasna parkiranja

Nepropisno parkiran vec 3 dana

Riješeno Nepropisno parkiran vec 3 dana

Neprimjereno parkiranje

Riješeno Neprimjereno parkiranje

Parkiranje na sred ulice

Riješeno Parkiranje na sred ulice

Neprimjereno parkiranje

Riješeno Neprimjereno parkiranje

Parkiranje u pjesackoj zoni

Riješeno Parkiranje u pjesackoj zoni

Kontinuirano parkiranje na cesti

Riješeno Kontinuirano parkiranje na cesti

Parkiranje ispred ulaza u zgradu

Riješeno Parkiranje ispred ulaza u zgradu

Nepropisno parkiranje

Riješeno Nepropisno parkiranje

Kazna

Riješeno Kazna

Zahvaljujem na opomeni

Riješeno Zahvaljujem na opomeni

Pre usko i pre jak zavoj

Riješeno Pre usko i pre jak zavoj

Parkiranje na nogostupu

Riješeno Parkiranje na nogostupu

Nepravilna parkiranja

Riješeno Nepravilna parkiranja

Molim Vas da se rjesi parkiranje na taxi stajalištu

Riješeno Molim Vas da se rjesi parkiranje na taxi stajalištu

Slaba vidljivost raskrsca

Riješeno Slaba vidljivost raskrsca

Nepropisno parkian

Riješeno Nepropisno parkian

Auti po ulici u Vičanima

Riješeno Auti po ulici u Vičanima

Problem sa taxi vozilima

Riješeno Problem sa taxi vozilima

Neprimjereno parkiranje

Riješeno Neprimjereno parkiranje

Neprimjereno parkiranje

Riješeno Neprimjereno parkiranje