Valdibora, niste riješili

Riješeno Valdibora, niste riješili

Javna rasvjeta

Riješeno Javna rasvjeta

R.Daveggie od smjera Torkola je u mraku, isto tako N.Quarantotto

Riješeno R.Daveggie od smjera Torkola je u mraku, isto tako N.Quarantotto

Javna rasvjeta, ul. Riccarda Daveggie 23

Riješeno Javna rasvjeta, ul. Riccarda Daveggie 23

Rasvjeta ne radi u ulici R. Daveggia kod broja 23.

Riješeno Rasvjeta ne radi u ulici R. Daveggia kod broja 23.

Cijela ulica A. Leme bez javne rasvijete već mjesec dana

Riješeno Cijela ulica A. Leme bez javne rasvijete već mjesec dana

P. Ive, javna rasvijeta

Riješeno P. Ive, javna rasvijeta

Aldo negri, javna rasvijeta

Riješeno Aldo negri, javna rasvijeta

Prije skretanja za villas 4 rasvjetne lampe ne rade uopce

Riješeno Prije skretanja za villas 4 rasvjetne lampe ne rade uopce

Mate balote 5 javna rasvjeta ugašena

Riješeno Mate balote 5 javna rasvjeta ugašena

De Amicis 1, javna rasvijeta

Riješeno De Amicis 1, javna rasvijeta

Garibaldi 11, javna rasvijeta

Riješeno Garibaldi 11, javna rasvijeta

Obala P. Boraca, javna rasvijeta

Riješeno Obala P. Boraca, javna rasvijeta

Raskršje košarskaško, ne radi javna rasvijeta

Riješeno Raskršje košarskaško, ne radi javna rasvijeta

Garibaldi javna rasvijeta

Riješeno Garibaldi javna rasvijeta

Lampion koj ne radi

Riješeno Lampion koj ne radi

Reflektor na starom groblju ispod crkve sv. Eufemije ne radi

Riješeno Reflektor na starom groblju ispod crkve sv. Eufemije ne radi

Lemme javna rasvijeta ne radi već mjesec dana

Riješeno Lemme javna rasvijeta ne radi već mjesec dana

Valdibora kružni tok javna rasvijeta

Riješeno Valdibora kružni tok javna rasvijeta

Valdibora kružni tok javna rasvijeta

Riješeno Valdibora kružni tok javna rasvijeta

Carera 1 javna rasvijeta

Riješeno Carera 1 javna rasvijeta

ne radi opet svjetlo zadnje

Riješeno ne radi opet svjetlo zadnje

Carera 3, javna rasvijeta

Riješeno Carera 3, javna rasvijeta

Carera 21, javna rasvijeta

Riješeno Carera 21, javna rasvijeta

Treba popraviti rasvijetu ispred zgrade gradske uprave

Riješeno Treba popraviti rasvijetu ispred zgrade gradske uprave