Parking Polari

Riješeno Parking Polari

Psi na plaži ispod Villas Rubina

Riješeno Psi na plaži ispod Villas Rubina

Gospodin redar

Riješeno Gospodin redar

Villas Rubin-pčele,opasno

Riješeno Villas Rubin-pčele,opasno

Monte beach- the sea is dirty

Riješeno Monte beach- the sea is dirty

Pohvale

Riješeno Pohvale

Maistra

Riješeno Maistra

Mulini beach

Riješeno Mulini beach

Molim vas, javite nekome da zakrpa ovu rupu na šetnici kod amarina

Riješeno Molim vas, javite nekome da zakrpa ovu rupu na šetnici kod amarina

Palo stablo na cesti u Polarima blizu bazena

Riješeno Palo stablo na cesti u Polarima blizu bazena

Električno vozilo

Riješeno Električno vozilo

Polari jetski divljanje

Riješeno Polari jetski divljanje

Opasan mol

Riješeno Opasan mol

Poštovani, drveni mol na villas rubin je raskomadan

Riješeno Poštovani, drveni mol na villas rubin je raskomadan

Metani vršak viri pokraj pješačkog prijelaza

Riješeno Metani vršak viri pokraj pješačkog prijelaza

Rasvjeta na molu Villas Rubina

Riješeno Rasvjeta na molu Villas Rubina

Jačina glazbe u staroj tvornici

Riješeno Jačina glazbe u staroj tvornici

Opasna plaza

Riješeno Opasna plaza

Neuredni suncobrani

Riješeno Neuredni suncobrani

Prijedlog uređenja plaže na škarabi

Riješeno Prijedlog uređenja plaže na škarabi

Uređivanje maslina

Riješeno Uređivanje maslina

Potrebna sanacija sprava

Riješeno Potrebna sanacija sprava

Zapaljeno smeće

Riješeno Zapaljeno smeće

Oklop frižidera

Riješeno Oklop frižidera

Parkiranje kamiona i autobusa

Riješeno Parkiranje kamiona i autobusa